Tahaşşü ne demek? | Tahaşşü anlamı nedir? | Tahaşşü

Tahaşşü anlamı nedir?

Tahaşşü ne demek?

Tahaşşü anlamı nedir?

Tahaşşü | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tahassu

Türkçe Sözlük

(i. A. «huşû»dan). Tevazu gösterme, kibir ve gururdan uzak olma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «haşed» den) (askerlik). Birlikte hareket, birbirine yardım için çabucak bir yere birikme, yığılma: Hudutta tahaşşüd var.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «husûl» dan). Hâsıl olma, netice olarak ortaya çıkma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «hısn» dan mastar). Korunmak için bir istihkâm içine çekilme.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «huşûnet» ten masdar). Huşûnet gösterme, sertleşme, katılaşma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «hasret» ten masdar) (c. tahassürât). Hasret çekme, çok arzu edilip ele geçirilemeyen şeye yanıp yakılma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «husûs» dan masdar). Hususî ve mahsûs olma («ihtisas» daha çok kullanılmıştır).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «hiss»den). 1. Haber duyup inanma. 2. Kalbden duyma. 3. Hislenme, duyguyla intibâ alma (bu iki mânâ dilimize mahsustur).

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ تحسر] özlem duyma. 2.üzülme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [تحسس] duygulanma, hislenme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by