Tahrir Ettirilmek ne demek? | Tahrir Ettirilmek anlamı nedir? | Tahrir Ettirilmek

Tahrir Ettirilmek anlamı nedir?

Tahrir Ettirilmek ne demek?

Tahrir Ettirilmek anlamı nedir?

Tahrir Ettirilmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tahrir ettirilmek

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

yazdırılmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

bir başına bırakılmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(TAHRİR) (i. A. «harere» den) (c. tahrîrât). 1. Yazma, Osm. kitâbet. a. Kitap telif etme, kaleme alma. 3. Kayıt, deftere geçirme. Tahrîr-i emlâk = Emlâk sayımı. Tahrîr-i nüfûs = Nüfus sayımı. 4. (c. müfret gibi). Posta ile gönderilen resmî mektup: Telgrafla ifade olunamaz, tahrîrât yazmalı (eski tâbir). Tahrîrât kalemi = Eskiden sancak ve kazâların yazışmalarına bakan kalem.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

writing. composition. essay.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

composition. writing down. composing. drafting. piece of writing. essay. population census. cadastral survey.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ تحریر] yazma. 2.yazılma. 3.kitap yazma. 4.serbest bırakma.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

yazılmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

yazmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

yazdırılmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. tahrîr). Bir dairece yazılan resmî mektuplar.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Yazı ile; mukabili: şifâhen.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

written.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [تحریری] yazılı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by