Tail ne demek? | Tail anlamı nedir? | Tail

Tail anlamı nedir?

Tail ne demek?

Tail anlamı nedir?

Tail | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tail

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s., huk. şarta bağlı tasarruf, meşrut vakıf; s., huk. mahdut, meşrut, koşullu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s., f. kuyruk; eskiden paşalık alameti olan at kuyruğu; tuğ; kuyruğa benzer şey; ceket ucu veya kuyruğu; arka, nihayet; çoğ. k.dili. parada resimsiz taraf, yazı; saç örgüsü; uçağın kuyruğu; çoğ. k.dili. frak; k.dili. iz; k.dili. kıç, popo; sayfa

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Fayda, yarar.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. kısa kuyruk; kuyruğu kesilmiş hayvan; s. kısa kuyruklu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). dokuz kamçılı kırbaç.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). büyük sukamışı, (bot). Typha latifolia.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). güdük kuyruklu at; saf kan olmayan at; asil diye geçinen kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kokteyl; karides kokteyli; meyva kokteyli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). A.B.D.'ne mahsus bir tavşan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). kesmek, kısaltmak, azaltmak. curtailment (i). azaltma, kısaltma, azalma, kısalma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (f)., (çoğ). teferruat, ayrıntılar; tafsilât; ayrıntılı plan; (ask). müfreze, hususi bir işe ayrılan asker takımı; (f). tafsilatıyla anlatmak; hususi bir işe tahsis etmek. in detail tafsilatıyla, teferruatıyla, mufassalan, ayrı ayrı, ayrıntılarıyla

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (f). sandık ve çekme. cede koşe bağının dişleri, kırlangıç, geçme, kurtağzı; (f). tam uymak; köşe bağı kesmek; köşe bağı dişleriyle bitiştirmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., huk. ingiltere'de bir mülkün vâris tarafından ferağ veya satışını meneden miras usulu; miras yoluyla intikal eden ve satılması yasak olan gayri menkuller, meşruta.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. icap ettirmek; huk. belirli bir veraset usulüne göre vermek; meşruten vakfetmek. entailment i. icap ettirme; meşruten vakfetme; bu suretle vakfedilen mülk.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. at kuyrugu; Osmanlılarda tuğ; kırkkilit, atkuyrugu, bot. Equisetum arvense.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

molotofkokteyli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sıçankuyruğu, bot. Alopecurus agrestis.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. müştalle). Yanmış, tutuşmuş, ateş almış, alevlenmiş.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مشتعل] alevli.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. başın arkasından sarkan saç örgüsü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kılkuyruk, zool. Anas acuta.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) sıçan kuyruğu gibi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. f .perakende satış; s. perakende; f. perakende olarak satmak; ayrıntılarıyle anlatmak: tekrar anlatmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. karışık renkli kuyruklu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Amerika'ya mahsus ve kuyruğu makas şeklinde olan bir cins sinekyutan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), ABD, argo yeni subay olmuş kimse; acemi kimse; azgın katır.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). gömlek eteği. shirttail relative dış kapının mandalı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

frak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çatal kuyruk; kanatları çatal kuyruğa benzer birkaç çeşit kelebek. swallowtailed

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yükletmek için arka kısmı bir yana açılan (uçak).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kılıç kuyruk, zool. Xiphophorus.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (A.B.D.), (argo) öndeki arabanın dibinden gitmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yük arabasının arkasındaki menteşeli veya sürme kapak, arka kapak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., mim. yarısı dışarıda yarısı içeride bulunan taş veya tuğlanın duvar içindeki kısmı; çoğ. posa, tortu; maden filizi ayıldıktan sonra kalan kir; harmandan kalan saman.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. arka lamba.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. terzi; f. terzilik yapmak; uydurmak. tailor's tack bol teyel. tailor's twist terzilerin kullandıkları sağlam ibrişim. merchant tailor tüccar terzi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. terzi kuşu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. terzi elinden çıkmış, iyi dikilmiş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. arkaya ilave edilen parça; kitabın sonuna gelen resim veya süslü şekil; kemanın kuyruk tarafında tellerin bağlandığı ağaç parçası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. suyu değirmen çarkından alıp götüren kanal; ark, azmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., hav. kuyruk çevrintisi; k.dili. ruhi bunalım. go into a tailspin ruhi bunalım geçirmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kuyruksallayan, zool. Motacilla.

İngilizce - Türkçe Sözlük by