Takma ne demek? | Takma anlamı nedir? | Takma

Takma anlamı nedir?

Takma ne demek?

Takma anlamı nedir?

Takma | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: takma

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Takmak işi. 2. Takılmış, birden yapılmış olmayıp sonradan eklenmiş olan: Takma elmas; takma süs. 3. Sonradan konmuş, aslı olmayıp eklenmişi: Takma ad. (bk.) Takmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

artificial. false. attachable. postiche. assumed. by-. bye-. pseudo-.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

attachment. false. fixation. mounting. stuck on. attached. attaching. fastening. artificial.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fixing. attaching. fastening. affixing. putting on. pinning to. hanging on. artificial. glass. false. attachment. connection. loose. hanging. attachable. attached. wearing. mounting. artificier. assembl.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pen name.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

nickname. pseudonym.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pen name. nickname. alias. assumed name. pseudonym. stage name.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

denture.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dental plate. denture.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

false teeth. dentures.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

false name.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

alias.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

wig. toupee.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Asmak, iliştirmek: Perdeyi kornişe takmak. 2. Koymak, dikmek, bağlamak: Bu cekete düğme takınız. 3. Giyinmek, kuşanmak, üstüne almak: Kılıç takmak; yüzük, küpe, saat, kordon takmak. 4. Geçirmek, tatbik etmek, yapıştırmak: Resme korniş, kornişe cam, kitaba kab takmak. 5. Koymak, tâyin etmek: Ad, lâkab takmak. Kulp takmak = mec. Vesile ve özür bulmak. Yumurtaya kulp takmak = mec. Olmayacak yerde vesile aramak. Ad takmak = Birine münasebetsiz ve kötü bir unvan vermek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

give a damn. fixate. affix. attach. fix. stick. hook. set. wear. bother. hang. hang on. hitch. infix. snag.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

attach. hitch. mount. stick. wear. to attach. to affix. to fasten. to hitch. to set. to put on. to wear. to put sth on. to give. to incur. not to pay. to have it in for sb. to have a down on. to make a dead set at. to care. to give a damn/shit. to. to giv

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

mount. to attach. to fasten. to affix. to put sth on. to pin sth to. to hang sth on. to pick on. to single sb out for harassment. to nickname. to do or diddle sb out of a certain amount of money. to fail. to flunk. to couple. t.

Türkçe - İngilizce Sözlük by