Tang ne demek? | Tang anlamı nedir? | Tang

Tang anlamı nedir?

Tang ne demek?

Tang anlamı nedir?

Tang | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tang

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. madeni ses çıkarmak, tangırdamak; i. madeni ses, tangırtı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. acı tat veya koku, keskin çeşni.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bir çeşit su yosunu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bıçağın sapa giren kuyruğu, berazban, pırazvana.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (mat). tümey teğet.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). serbest bırakmak, çıkarmak, dolaşmış bir şeyi çözmek; salıvermek; açılmak, kurtulmak, çözülmek. disentanglement (i). çözülme, açılma, kurtulma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. dolaştırmak, karmakarışık etmek; bir kimsenin başım derde sokmak, şaşırtmak. entanglement i. karışıklık, dolaşıklık; engel, mânia.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). yedi açılı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. fiziksel varlığı olmayan, el ile tutulamaz, dokunulamaz; kavranamaz, kafaya giremez; i. fiziksel varlığı olmayan şey; tic. manevi değer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Amerika'ya mahsus yabani at.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.), (i.) sekiz açılı; (i.) sekizgen. octangular (s.) sekiz köşeli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

, orangutan i. orangutan, zool. Simia atyrus.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (geom.) dikdörtgen. rectan'gular (s.) dik açıları olan, dikdörtgen şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., mat. teğet altı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i .Tanganika.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Tanjant.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. dokunan; geom. teğet kabilinden; i., geom. teğet; tanjant. go off at a tangent birden konu değiştirmek. tangency i. teğet geçme; konuya bağlı kalma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. teğet halindeki; yüzeysel. tangentially z. yüzeysel olarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. mandalina, bot. Citrus reticulata.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. dokunulur, tutulur; anlaşılır, akla yakın, kavranabilir; gerçek; maddi; duyulur, hissedilir. tangible assets maddi kıymetler. tangiblos i. mal, mülk, servet. tangibil'ity, tangibleness i. tutulabilme. tangibly z. gerçek olarak; dokunulur halde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Fas'ta Tanca şehri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. ses taklidi). Boş bir kazana vurulduğu zaman çıktığı gibi kaba ve çınlayıcı sesleri anlatır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

with a rude clatter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to clatter. to clang. to make a clattering noise.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to clatter. to clang.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

clatter. clang. racket. plonk.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i .yenilebilen bir çeşit su yosunu, bot. Laminaria saccharina.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. dolaştırmak, karıştırmak, karmakarışık etmek, arap saçına çevirmek; başına iş açmak; karışık vaziyete düşmek; girişmek; tartışmak; i. karmakarışık şey, düğüm olmuş şey; karışıklık, muğlâklık; deniz dibindeki hayvanlar tarayarak yakalama aleti. a

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. isp.) (musiki). Arjantin menşeli bir dans.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tango.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A difficult dance in two-four time characterized by graceful posturing, frequent pointing positions, and a great variety of steps, including the cross step and turning steps.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The dance is of Spanish origin, and is believed to have been in its original form a part of the fandango.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any of various popular forms derived from this. a ballroom dance of Latin-American origin music written in duple time for dancing the tango dance a tango.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A fun dance - also the name of our scanner--a Heidelberg Tango Drum Scanner.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The Tango began in the West Indies and found its way to Argentina where it was stylised by the Gauchos to its present form Tango is a very dramatic, exciting dance Most people recognise Tango from the days of 'Valentino' to the 'Tango Argentina' Tango is

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A dance originated in the streets and salons of Buenos Aires, Argentine Its is characterised as very aspassionate [back].

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A scripting application that allows servers to search a database and deliver the requested information to a client.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A dance craze of Argentine origin, popular throughout the world in the 1910's and 1920's, featuring a couple gliding across the room to a moderate quadruple meter. a ballroom dance of Latin-American origin. music written in duple time for dancing the tang

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tango.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bir kare teşkil etmek üzere kesilmiş yedi parçadan ibaret bir Çin bulmacası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Şafakla başlayan aydınlık gün.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. ses taklidi). Kazan gibi bir şey yuvarlanırken çıkan gürültüyü enlatır.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. hasiyetli, keskin.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. karışık şeyi acmak, çözmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Çok utanan, Ar. mahcup, Farsi şermende: Pek utangaç çocuk.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

shy. bashful. timid. shamefaced. coy. shame-faced. diffident. embarrassed. gawky. mean. pudent. retiring. timorous.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bashful. coy. inhibited. sheepish. shy. timid. backward.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ashamed. bashful. coy. diffident. mean. prude. retiring. self-conscious. shamefaced. shy. strange. timid.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Çabuk utanan adamın hâli, mahcupluk.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bashfulness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

inhibition. shyness. bashfulness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bashfulness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Utanan, mahcup.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(.!.). Dayanacak şey, yastık.

Türkçe Sözlük by