Tanzim Etmek ne demek? | Tanzim Etmek anlamı nedir? | Tanzim Etmek

Tanzim Etmek anlamı nedir?

Tanzim Etmek ne demek?

Tanzim Etmek anlamı nedir?

Tanzim Etmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tanzim

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

düzenlemek, tertip etmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

tutanak düzenlemek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(TANZİM) (i. A. «nazm» dan masdar) (c. tanzîmât). 1. Sıralama, sıraya koyma, dizme: İncileri tanzim etmek. 2. Nizam verme, nizamına koyma, düzenleme, düzeltme: Bahçeyi, salonu tanzim ediyor. 3. Tertip etme, kaleme alma, telif etme, yazma: Bir kasîde, bir makale tanzim etti. 4. Islah: Mâliyeyi tanzim ettiler. 5. İdare işlerinde düzen, yeni düzen: Tanzîmât-ı askeriyye; tanzîmât-ı mülkiyye; tanzîmât-ı hayriyye. Tanzîmât Devri = Türkiye tarihinde 1839 Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnu ile ilân edilen yeni düzen. 18391871 devresi ki, ilk demokrasi tecrübesidlr.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

collocation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

regulation. putting in order. organizing. arrangement. regulating.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

arranging. organizing. determining. putting sth in order. regulating. reorganizing. preparing. drawing up. drafting. framing. arrangement. disposal.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a terrorist group organized by Yasser Arafat in 1995 as the armed wing of al-Fatah; serves a dual function of violent confrontation with Israel and serves as Arafat's unofficial militia to prevent rival Islamists from usurping leadership.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [تنظيم] düzenleme, tertipleme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

düzenlenmek, tertip edilmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

administrative reforms. reforms. reorganizations.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

administrative reforms (1839.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I.) T. Tanzimat taraftarı. 2. Tanzimat hareketinde vazife almış olan kimse.

Türkçe Sözlük by