1506 | 1506 tarihinde ne oldu? | 1506 tarihdeki olaylar, doğumlar veya ölümler...

1506 tarihinde neler oldu

1506 Tarihinde Neler Oldu?


20 Mayıs 1506

Amerika kıtasına ulaşan ilk Avrupalı kaşif Kristof Kolomb.

20 | Mayıs | 1506 | Ölüm | NedirSor