1517 | 1517 tarihinde ne oldu? | 1517 tarihdeki olaylar, doğumlar veya ölümler...

1517 tarihinde neler oldu

1517 Tarihinde Neler Oldu?


14 Kasım 1517

Sadrazam Piri Mehmet Paşa öldü.

14 | Kasım | 1517 | Ölüm | NedirSor

22 Ocak 1517

Osmanlı ordusu, Ridaniye Savaşı’nda Memluk ordularını yendi. Bu savaşın ardından halifelik Osmanlılara geçti.

22 | Ocak | 1517 | Olay | NedirSor

28 Ocak 1517

Yavuz Sultan Selim’in başında bulunduğu Osmanlı ordusu, Kahire’ye girdi.

28 | Ocak | 1517 | Olay | NedirSor

30 Aralık 1517

Osmanlı Orduları Kudüs’e girdi.

30 | Aralık | 1517 | Olay | NedirSor

30 Eylül 1517

Oruç Reis, Cezayir zaferini elde etti.

30 | Eylül | 1517 | Olay | NedirSor

31 Ekim 1517

Martin Luther, Protestanlığı ilan etti.

31 | Ekim | 1517 | Olay | NedirSor