6 şubat 2003 | 6 şubat 2003 tarihinde ne oldu? | 6 şubat 2003 tarihdeki olaylar, doğumlar veya ölümler...

6 Subat 2003 tarihinde neler oldu

6 şubat 2003 Tarihinde Neler Oldu?


06 Şubat 2003

AK Parti, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı, Siirt seçiminde 1. sıra milletvekili olarak Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdi”

06 | Şubat | 2003 | Olay | NedirSor

06 Şubat 2003

TBMM, kapalı oturumda, Türkiye’deki askeri üs ve tesisler ile limanlarda gerekli yenileşme, geliştirme, inşaat ve tevsi çalışmalarıyla ilgili olarak ABD’ye mensup teknik ve askeri personelin 3 ay süreyle Türkiye’de bulundurulmasına, bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından yapılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi’ni kabul etti.

06 | Şubat | 2003 | Olay | NedirSor

16 Şubat 2003

12 Mart dönemi komutanlarından emekli orgeneral Faik Türün öldü.

16 | Şubat | 2003 | Ölüm | NedirSor