Tay ne demek? | Tay anlamı nedir? | Tay

Tay anlamı nedir?

Tay ne demek?

Tay anlamı nedir?

Tay | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tay

Türkçe Sözlük

(TAYY) (i. A.). 1. Sarma, bükme, devirip bükme. 2. Sarıp toplar gibi geçme, kesme. Tayy-ı zamân, tayy-ı mekân etmek = Zaman ve mekânı atlamak; bu kudreti gösterip mucize meydana getirmek. 3. Çıkarma, lağvetme, kaldırma: Paragrafın birkaç fıkrasını tayyetmeli.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). At yavrusu (üç yaşına kadar olana denilip, henüz meme emmekte olanlara «kulun» denir).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Hayvan yükünün bir tarafı, denk. 2. Tezgâh çıkrıklarını sıkıştırmak için ileri geri gidip gelen ayak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

colt. foal.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

colt. foal. counterpoise. equal. peer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a branch of the Tai languages.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

colt. filly.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a branch of the Tai languages.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [تای] denk, eşit.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. matematik). Herhangi bir açıyı iki eşit açıya ayıran yarım doğru.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bisector.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bisector. bisecting line.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Beyaz tay. Türkler’de çok kullanılan bir isimdi.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Derisinde benekler olan tay.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Asya’da Batı Sibirya ile Moğolistan’ı ayıran dağlık bölge. 2.Altay dağlan bölgesinde yaşayan Türklerin genel adı.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Hırçın tay.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Bilinen, tanınmış.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. atiye), (bk.) Atiye-

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [عطایا] bağışlar, ihsanlar, bahşişler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (den). patrise; (mak). bir mekanizmada destek veya kontrol vazifesi gören parça.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

- (bkz.Baykut).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Bilmen).

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. mıstaço.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

- (bkz.Boran).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(hi.). Cengiz Han’ın oğlu Çağatay Han’ın ismine nisbetle Maverâünnehr taraflarında oturan Doğu Türkleri’ ne ve edebî dil olarak kullandıkları Doğu Türkçesi’ne verilen isimdir: Çağatay kavmi. Çağatay lehçesi. Bugünkü Türkistan Türkleri ve lehçeleri için kullanılmaz.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Yavru at, tay. 2.Doğu Türklerine, lehçelerine dayanılarak verilan ad. - Çağatay Han: Cengiz Han’ın 2.oğlu Çağatay. Müslümanlara ve dinin emirlerine karşı politika uygulamakta ve Moğol yasasını tatbik etmekteydi. Gusl abdestini yasaklamıştı. Hristiyan dostu olarak bilinmektedir. Marco Polo kendisinin vaftiz edildiğini kaydetmiştir.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(hi.). Çağatay kavmine mensup veya lâyık olan: Çağatayca lisan, Adet. Çağatay kavmi tarz ve usûlünde veya dilinde: Çağatayca muamele ediyor, Çağatayca konuşuyorlar. Çağatay lisanı. Doğu Türkçesi: Çağatayca Uygurca’nın devamıdır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

workshop.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Mezopotamya taraflarında yaşayan oldukça güzel bir cins yaban eşeği, kûr.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Üzerinde benekler bulunan tay.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Soylu at.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i.) (y. k.). Devlet şûrası, şûrây-ı devlet.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. détail

ayrıntı

Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

detail. circumstance. elaboration.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

detail. subtlety. detail ayrıntı.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

detail.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

elaboration.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Hatmf çeşitlerinden bir çiçek.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Eralp).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Uğurlu ayda doğan erkek.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Uzun boylu, yakışıklı erkek.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (den). pruva ana istralyası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. İng.). Bir futbol oyununun kırk beşer dakikalık iki kısmından her biri.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. hatie). Sanıldığı gibi hatâ’nın cem’i değilse de o mânâda kullanılmıştır, (bk.) Hatie.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [خطایا] yanlışlar, hatalar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Eskiden Çin ve Doğu Türkistan’da imal edilen bir çeşit kumaş. 2. TezhTb sanatında lotüse benziyen çiçek motifi. 3. Tezhîbte merkezini hâtâyt denilen çiçek motifi işgal etmek üzere birbirine geçmiş sipiral dallardaki çiçek motiflerinden yapılan süsleme. 4. Çin’de pirinçten yapılan bir kâğıt cinsi.

Türkçe Sözlük by

Genel Bilgi

İnsanoğlunun ilk hesap makinesi abaküslerdir ve abaküse benzeyen ilk araçlar bundan 3,000 sene önce kullanılmıştır. Otomatik hareketlerden yararlanan ilk toplama makinesini Blaise Pascal geliştirmiştir. Pascal bu makineyi tasarlarken, bir tarafa doğru döndürülen dişli çarkların hareketinden faydalanmıştır. Daha sonra Leibniz aynı prensiple çarpma işlemi de yapabilen bir makine daha geliştirmiştir.

Hesaplamada elektronik sistemin öncüsü İngiliz bilim adamı Charles Babbage’dir. Babbage’nin Analitik Motor adını verdiği cihaz, belli bir programlama içinde hesapları otomatik olarak yapabilmekteydi.

Gerçek anlamda bilgisayarlar, 1941 yılında Berlin’de Kondrad Zuse tarafından geliştirilmiştir. Onun yaptığı bilgisayar, elektron lambalarından oluşuyordu ve aynı yıllarda Busines Machines Corporation adlı firmanın yaptığı otomatik bilgisayardan çok daha hızlı çalışıyordu.

1946’da, Amerikalı J. Presper Erchert ve John W. Mauchly, yüksek işlem hızına sahip tam elektronik ilk sayısal bilgisayarı geliştirdiler. 17,500 civarında elektron tüpü, 1,500 röle, 70,000 direnç ve 10,000 kondansatörden oluşmuş 30 ton ağırlığındaki bu dev makina, on haneli 5,000 sayıyı bir saniye içinde toplayabiliyordu.

Sonraki yıllarda inanılmaz bir süratle geliştirilen bilgisayarlar, bilgiyi çabuk ve doğru bir şekilde işleme ve saklama özellikleri nedeniyle, kısa sürede günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Bilgi üretimi ve dolaşımı hızlandı. Bu gelişmeler sayesinde, bir toplumun bütün bireylerinin bilgiye kolayca ulaşmaları ve onu tüketmeleri mümkün oldu.

Bilgi toplumunun oluşumunu hızlandıran bu gelişmelerin yanısıra, basımevlerinden uzay gemilerine kadar hemen bütün makina ve araçların kontrolünü de bilgisayarlar üstlenmeye başladı. Böylece insanlar uzun süre alan ve oldukça karmaşık olan yorucu ve bıktırıcı işlerden kurtuldular.


Genel Bilgi by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Kutsal ülke.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.İltan).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. Fr ). Arkası yırtmaçlı, etekleri uzun ve ön köşeleri yuvarlak kesilmiş resmî ceket.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

morning coat.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (uyd. k.). Bir ara Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin genel kurulu için kullanılmış kelime.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.). (Erkek İsmi) - Yaşlı, pir.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. geometri) (uyd. k.). Üçgenin her tepesinden karşı kenarın ortasına çekilen doğru parçası.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

median.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Konguralp).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Kunt).

İsimler ve Anlamları by

Şifalı Bitki

(Lycopode): Kibritotunun en çok görülen şeklidir. Boyu 1 m kadardır. Sporlu başaklarından kurtayağı tozu denilen ve hekimlikte kullanılan sarı bir toz elde edilir. Kullanıldığı yerler: Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarında faydalıdır. Ağrıları dindirir. Romatizmada şikayetleri giderir. Böbrek ve safra kesesi taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

Şifalı Bitki by

Türkçe Sözlük

(i. «kurulmak» tan). Meclis, şûrâ, encümen, dîvân.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

diet.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

congress. general assembly. council.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

general assembly. general meeting of a political party. deliberative assembly.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Mübarek ay. 2.Borneo adasının doğu tarafından bir sultanlık.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

any. whatsoever. at random. indiscriminately.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [لا علی التعيين] gelişigüzel.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., den. grandi çanaklarını pruva direğinin alt tarafına bağlayan payanda; başlıca dayanak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Mengüer).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. «tayyib» den mas.) (c. mutâyebât). Şakalaşma, karşılıklı latife söyleşme.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مطایبه] şakalaşma, birbirine fıkra anlatma.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «tayyib» den imef.) (mü. mutayyibe). 1. Güzel kokular sürmüş. 2. Hatırı hoş edilip memnun olan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Netâic.

Türkçe Sözlük by

Genel Bilgi

Meşe ağacına insanların ruhani bir değer vermesi çok eskilere dayanır. Ağacın yüksekliği ve sağlamlığı nedeni ile bazı güçlere sahip olduğuna inanılıyordu. Tahtaya vurma inancı dünyanın apayrı iki yerinde birbirinden bağımsız olarak gelişti. Önce milattan önce 2000’li yıllarda Kuzey Amerika yerlilerinde, sonra da Ege’de Helen uygarlığında.

Her iki kültür de meşe ağacına çok sık yıldırım düştüğünü gözlemlemişti. Amerika yerlileri meşenin, Tanrının yıldırımla yeryüzüne inip üzerinde oturduğu yer olduğuna, Helenler ise Yıldırım Tanrısı olduğuna inanmışlardı.

Kuzey Amerika yerlileri bu batıl inancı bir adım daha ileri götürdüler. Bu ağacın köküne vurarak, ileride başlarına gelebilecek tehlikelere ve şansızlıklara karşı Tanrı ile temasa geçtiklerine inanıyorlar ve ondan kendilerini korumasını istiyorlardı.

Ortaçağda ise Hıristiyan din adamları bu inancı kendi devirlerine taşıdılar. Onlara göre bu inanışın temelinde Hz. İsa’nın tahta bir çarmıhta öldürülmesi yatıyordu. Hatta Avrupa’nın her katedralinde orijinal tahta haçın küçük bir parçasının bulunduğuna inanılıyordu. Bu tahtaya vurmak ise “Tanrım dua ve isteklerimi gerçekleştir” anlamına geliyordu.

Bu arada diğer kültürlerde inanıştaki tahta aynı kaldı ama cinsi biraz değişti. Amerika yerlileri ve Helen medeniyetinin ağacı meşe iken, Mısırlılar incir ağacını, Almanlar dişbudağı tercih ettiler. Hollandalılar ise ağacın cinsine önem vermediler. Boyasız ve cilasız olması onlar için yeterliydi.

Amerikalıların tahtaya vurma inancının kökeni ne gariptir ki Amerikan yerlilerine dayanmıyor. Romalılar devrinde Avrupa’da iyice yaygınlaşan eski Helen inancının bir parçası olarak Amerikalılar tahtaya vuruyorlar.

Başımıza gelebilecek kötü şeyleri savuşturmak için tahtaya vurma inancı hala devam ediyor ama uygulama alanı çok daraldı. Her taraf plastik ve laminat dolu. Siz en iyisi yanınızda daima bir küçük tahta parçası bulundurun. Meşe ağacından olursa daha da iyi olur!


Genel Bilgi by

İsimler ve Anlamları

(a.t.i.) (Erkek İsmi) - (bkz.Nuralp).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Ok atay.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Öfkeli, sinirli, kızgın.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Orgun tay.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Or kut ay.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

appearance. emergence. light.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) - Ateş renginde ay. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. haddinden fazla kalmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Altaylara mensup. Öztürk.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Özü herkesçe tanınan kimse.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Özü uğurlu ve ay gibi parlak olan.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Öz tay.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Taylan).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Güçlü, sağlam tay.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Köye ve kıra ait, Fr. rustique.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fixative. sth which acts as a fixative.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (uyd. k.). Devletçe harcanan paraların hesaplarını kontrol eden yüksek heyet, dîvân-ı muhâsebât.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Medhetme, övme.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

praise. encomium. glory.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [ستایش] övgü.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Medheden, Öven.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [ ستایشکار] övücü. 2.öven.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. durmak; kalmak; geçici olarak ikamet etmek; beklemek; durdurmak, alıkoymak, bırakmamak, salıvermemek; yaptırmamak, menetmek, önlemek; doyurmak; ertelemek, tehir etmek; k.dili. dayanmak, yarışta direnmek .stay one's hand engellemek, durdurmak .stay o

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f., den. istralya; f. istralya ile takviye etmek; tiramola etmek, dönmek, orsa alabanda edip dönmek. in stays tiramola.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. dayamak, tutmak; desteklemek, teselli etmek; i. dayanak, destek, payanda; balina stays i, çoğ., (İng.) korsa.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kalma; durma; ziyaret muddeti; ikamet, oturma; durdurma, tehir, infazı tehir; dayanma, sebat. stay bolt germe cıvatası, payanda cıvata, makinanın iki demir parçasını birbirinden ayrı tutan cıvata.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Cengiz Han’ın ünlü Moğol generalinin adı.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Tan - altay.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. «tayerân» dan masdar) (c. tatayyurât). Uğursuz sayma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.), (farsça «dayı» demek olan «dâye»den). Bir çocuğa sütninelik etmek üzere, çocuğu ile beraber satın alınmış emzikli halayık.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Güzel koku, güzel kokulu ruh, yağ vesaire, güzel kokusu için sürülen şey.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Pars gibi güçlü tay (çocuk).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Medîne.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) - Medine-i Münevvere. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Genç ve güçlü kimse.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

equal. peer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Uçma, uçuş.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Uykuda veya karanlıkta korkudan göze görülen hayal.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

spectrum.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ghost. spectrum. apposition. specter. image. colour chart. phantom. spectre specter. spook.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) 1.Görüntü. 2.Bileşik bir ışık demetinin bir pirizmadan geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

crew. company. deck hand. seaman recruit. swab.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

company. crew. mariner. rating. seaman.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ship's crew. ship's company. ship's crewman. sailor. hangers-on. fawning followers. gang. bunch. troop. band. crew member. the lower deck. list of aliens. member of the crew.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

spectroscope.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Çince’den). Tropik bölgelerde görülen şiddetli siklon.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

typhoon.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

typhoon.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Büyük okyanus ve Çin Denizi’nde görülen şiddetli fırtına.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Küçük bir kuş türü. 2.Tayfuriye tarikatını kuran Beyazıd Bestami Ebu Zeyd Tayfur’un adı.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Uçan uçucu. Gaza dönüşen.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Çocuk, torun.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Erkek torun

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. «tav’» dan if.) (mü. tâyia). Bir işi isteyerek, kendi isteğiyle, arzusuyla ve tav’an yapan, zorla yapmayan.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Bir işi kendi isteğiyle yapan.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. «ayb» dan masdar). Ayıplama: Bu hareketinizi tâyîb ettiler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(aslı: TâYİN) (i. A.). Er azığı. Tayın bedeli = Bir aylık er azığının karşılığı olan para. Tayın ekmeği = Asker ekmeği.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(TAYİN) (i. A. «ayn» dan masdar) (c. tâyînât). 1. Ayırma, tahsis etme: Görüşme için gün tayin etmeli. 2. Bir göreve yerleştirme, Ar. nasb: Bir kaymakamlığa tayin olundu. 3. (Türkçe) (bk.) Tayın.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ration.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ration. loaf of bread issued to a soldier as part of his ration. food allowance. food ration.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

appointment. designation. assignment. investment. nomination. preferment.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

appointment. designation. determination. appointment atama. indication.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

appointment. designation. indication. pointing at. assignation. determination. investiture. moving. nomination. specification.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ration allowance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

appoint. nominate. post.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

appoint. assess. to appoint. to define. to determine. to nominate. assign. commission. constitute. coopt. create. destine. give. name. to compute a period. place. relegate. state.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Tayın veren, tayin dağıtımına memur adam.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Esmer, ka-rayağız çocuk.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Tay - koç.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Tay - kurt.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Kutlu uğurlu çocuk.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Yeni doğmuş at yavrusu. Biniye gelmiş iki yaşında at yavrusu. Deve yavrusu. 2.Yaramaz çocuk.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) 1.İnce, kibar, güzel, boylu boslu kimse. 2.Çok yağmur yağdığı halde işlenebilir toprak. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i.), iki yaşında deve civeleği.

Türkçe Sözlük by

Ülke

Coğrafi Verileri

Konum: Güneydoğu Asya, Andaman Denizi ve Tayland Körfezi kıyısında, Burma’nın güneydoğusunda yer alır.

Coğrafi konumu: 15 00 Kuzey enlemi, 100 00 Doğu boylamı.

Haritadaki konumu: Güneydoğu Asya.

Yüzölçümü: 514,000 km².

Sınırları: toplam: 4,863 km.

sınır komşuları: Burma 1,800 km, Kamboçya 803 km, Laos 1,754 km, Malezya 506 km.

Sahil şeridi: 3,219 km.

İklimi: Tropikal.

Arazi yapısı: Orta kısımlarda ovalar, doğuda Khorat Platosu, ülke genelinde dağlar yer alır.

Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Tayland Körfezi 0 m.

en yüksek noktası: Doi Inthanon 2,576 m.

Doğal kaynakları: Kalay, kauçuk, doğal gaz, tungsten, tantal, kereste, kurşun, balık, alçıtaşı, linyit, işlenebilir topraklar.

Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %34.

daimi ekinler: %6.

Otlaklar: %2.

Ormanlık arazi: %26.

Diğer: %32 (1993 verileri).

Sulanan arazi: 44,000 km² (1993 verileri).

Doğal afetler: Yer çökmeleri, kuraklıklar, tsunami.

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 61,797,751 (Temmuz 2001 verileri).

Nüfus artış oranı: %0.91 (2001 verileri).

Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini).

Bebek ölüm oranı: 30.49 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini).

Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 68.86 yıl.

Erkeklerde: 65.64 yıl.

Kadınlarda: 72.24 yıl (2001 verileri).

Ortalama çocuk sayısı: 1.87 çocuk/1 kadın (2001 tahmini).

HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %2.15 (1999 verileri).

HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 755,000 (1999 verileri).

HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 66,000 (1999 verileri).

Ulus: Taylandlı.

Nüfusun etnik dağılımı: Tay %75, Çinli %14, diğer %11.

Din: Budizm %95, Müslüman %3.8, Hıristiyanlık %0.5, Hinduizm %0.1, diğer %0.6 (1991).

Diller: Tay, İngilizce, etnik ve bölgesel lehçeler.

Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler.

Toplam nüfusta: %93.8.

erkekler: %96.

kadınlar: %91.6 (1995 verileri).

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Tayland Krallığı.

kısa şekli : Tayland.

Eski adı: Siam.

Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi.

Başkent: Bangkok.

İdari bölümler: 76 bölge; Amnat Charoen, Ang Thong, Buriram, Chachoengsao, Chai Nat, Chaiyaphum, Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai, Chon Buri, Chumphon, Kalasin, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Khon Kaen, Krabi, Krung Thep Mahanakhon (Bangkok), Lampang, Lamphun, Loei, Lop Buri, Mae Hong Son, Maha Sarakham, Mukdahan, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Nakhon Si Thammarat, Nan, Narathiwat, Nong Bua Lamphu, Nong Khai, Nonthaburi, Pathum Thani, Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phayao, Phetchabun, Phetchaburi, Phichit, Phitsanulok, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phrae, Phuket, Prachin Buri, Prachuap Khiri Khan, Ranong, Ratchaburi, Rayong, Roi Et, Sa Kaeo, Sakon Nakhon, Samut Prakan, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Sara Buri, Satun, Sing Buri, Sisaket, Songkhla, Sukhothai, Suphan Buri, Surat Thani, Surin, Tak, Trang, Trat, Ubon Ratchathani, Udon Thani, Uthai Thani, Uttaradit, Yala, Yaso


Ülke by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Sofuların sarkıttıkları sarık ucu.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [طيلسان] sarığın sarkan ucu.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. İng. T. sosyoloji) (Taylor özel adından). İş verimini artıracak yolda işletmeciliği düzenlemek için teklif edilen usul.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Genç, taze, toy kimse.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Düşmeyen, kaymayan, dengeli kimse.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. tuyûr). Kuş, Fars. mürg. Mantıku’t-tayr = Kuş dili.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [طير] kuş.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c. paleontoloji). Kuş bilginleri, Fr. ornithologistes.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tights.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tights.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - İnce, kibar genç.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

republic of china.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

taiwan. taiwanese.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Taiwan.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Ülke

Coğrafi Verileri

Konum: Doğu Asya’da, Doğu Çin Denizi, Filipin Denizi, Güney Çin Denizi ve Tayvan Şeridi arasında, Çin’in güneydoğu kıyısında yer alır.

Coğrafi konumu: 23 30 Kuzey enlemi, 121 00 Doğu boylamı.

Haritadaki konumu: Güneydoğu Asya.

Yüzölçümü: 35,980 km².

Sınırları: 0 km.

Sahil şeridi: 1,566.3 km.

İklimi: Tropikal.

Arazi yapısı: Doğuda engebeli dağlar, batıda düz ovalar yer alır.

Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Güney Çin Denizi 0 m.

en yüksek noktası: Yu Shan 3,952 m.

Doğal kaynakları: Kömür, doğal gaz, kireçtaşı, mermer, asbest.

Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %24.

daimi ekinler: %1.

Otlaklar: %5.

Ormanlık arazi: %55.

Diğer: %15.

Doğal afetler: Deprem ve tufanlar.

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 23,036,087 (Temmuz 2006 verileri).

Nüfus artış oranı: %0.61 (2006 verileri).

Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini).

Bebek ölüm oranı: 6.29 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini).

Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.43 yıl.

Erkeklerde: 74.67 yıl.

Kadınlarda: 80.47 yıl (2006 verileri).

Ortalama çocuk sayısı: 1.57 çocuk/1 kadın (2006 tahmini).

Ulus: Çinli.

Nüfusun etnik dağılımı: Tayvanlı (Hakka dahiL) %84, Çinli %14, aborigine %2.

Din: Budist, Konfüçyüsçü ve Taoist %93, Hıristiyan %4.5, diğer %2.5.

Diller: Mandarin Çincesi (resmi), Tayvanca (Min), Hakka lehçeleri.

Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler.

Toplam nüfusta: %96.1 ((2003 verileri).

Yönetimi

Ülke adı: geleneksel adı: Tayvan.

yerel adı: T’ai-wan.

Eski adı: Formosa.

Yönetim biçimi: Cumhuriyet.

Başkent: Taipei.

Milli bayram: Cumhuriyet Günü, 10 Ekim (1911).

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), BCIE, ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü).

Ekonomik Göstergeler

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 668.3 milyar $ (2006 verileri).

GSYİH - reel büyüme: %4.4 (2006 verileri).

GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %1.5.

Endüstri: %25.2.

Hizmet: %73.3 (2006 verileri).

Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1 (2006 verileri).

İş gücü: 10.46 milyon (2006 verileri).

İşsizlik oranı: %3.9 (2006 verileri).

Endüstri: Elektronik, petrol arıtma, kimyasallar, tekstil, demir - çelik, makine, çimento, gıda maddeleri.

Endüstrinin büyüme oranı: %6.5 (2006 verileri).

Elektrik üretimi: 189.7 milyar kWh (2005).

Elektrik tüketimi: 175.3 milyar kWh (2005).

Elektrik ihracatı: 0 kWh (2005).

Elektrik ithalatı: 0 kWh (2005).

Tarım ürünleri: Pirinç, mısır, sebze, meyve, çay, domuz, kümes hayvanı, et, süt, balık.

İhracat: 215 milyar $ (2006).

İhracat ürünleri: Makine ve elektrik malzemeleri %51, metaller, tekstil, plastik, kimyasallar.

İhracat ortakları: Çin %22.5, Hong Kong %15.7, ABD %15


Ülke by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ طی] geçip gitme. 2.katlama, dürme. 3.silme. 4.yok etme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «tayerân»dan imüb.). 1. Uçan, uçucu, Fars. perrende. 2. Gaz hâline gelebilen, uçucu (cisim). Câfer-i Tayyâr = Bir savaşta iki kolu kesilerek şehit olan Peygamberimiz’in amcası.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [طيار] uçucu.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i A.). Uçak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

airplane. aeroplane uçak.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

aeroplane.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [طياره] uçak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Tayyarecilikle uğraşan pilot vs.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pilot. airman.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. tayyibe). İyi, hoş.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [طيب] güzel, hoş.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.İyi, hoş, güzel ala. 2.Helal, çok temiz. - Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i.) Gönül hoşluğu.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. tayyibe). İyi şeyler, (bk.) Tayyibe.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. tayyibât). 1. iyi iş, güzel iş ve hareket. 2. (hi. coğrafya) Medîne.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [طيبه] iyi davranış.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Tayyib).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). T. Ceket ile etekten ibaret bir kadın sokak elbisesi. 2. Erkek kostümü.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tailored suit. coat and skirt. suit.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tailor-made suit. tailleur.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A «teyerân» dan). 1. Uçuşma, uçuşup dağılma. 2. (kimya) Bazı cisimlerin hararetle gaz hâline geçirilmesi.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Yırtıcı bir kuş türü.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

den. direk kulumbirleri arasındaki ıstralya, karanfil.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Altay’a özgü, Altay simgesi.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Uğurlu genç. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Ulu tay.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Ur - altay.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Ay gibi yüksek yüce.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Uz - tay.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i.) (y. k.). Temyiz mahkemesi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

flat. horizontal. level. supine.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

even. horizontal. horizontal ufki.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

horizontal. landscape.

Türkçe - İngilizce Sözlük by