Tedenni Etmek ne demek? | Tedenni Etmek anlamı nedir? | Tedenni Etmek

Tedenni Etmek anlamı nedir?

Tedenni Etmek ne demek?

Tedenni Etmek anlamı nedir?

Tedenni Etmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tedenni

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

gerilemek, alçalmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «denv ve denâet» ten if.). Gerileyen, geri giden, aşağılayan, zıddı: müterakki.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «denâet»ten) (c. tedenniyyât). Aşağı inme, tenezzül, aşağılama, zıddı: terakki: Buğday fiyatı tedenni etti (Arapça’daki mânâsı büsbütün başkadır).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

falling off. decline. retrogradation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [تدنی] gerileme, alçalma, düşüş.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by