Tefsir Edilmek ne demek? | Tefsir Edilmek anlamı nedir? | Tefsir Edilmek

Tefsir Edilmek anlamı nedir?

Tefsir Edilmek ne demek?

Tefsir Edilmek anlamı nedir?

Tefsir Edilmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tefsir

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

yorumlanmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A. «fesr» den if). (mü. müstefsire). Bir şeyin açıklanmasını isteyen, soruşturup araştıran.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(TEFSİR) (I. A. «fesr» den) (c. tefsîrât, tefâsîr). 1. Açıklama, izah, Ar. şerh, tafsil: Bir sözü tefsîr etmek. 2. Kur’an-ı Kerîm’in sûrelerini şerh ve açıklayarak gereken tafsilât ve mütalâaları beyan etme ve buna dair kitap yazma: Kur’an-ı Kerîm’i tefsîr etmeye muktedir; Ayet-i Kürsî’yi tef.’’ etmiştir. 3. (masdar mânâsından ayrı oıarak) Kur’an-ı Kerîm’in şerhi, bütün Mushaf-ı Şerîf’in veya bir yahut birkaç SÜre-i Şerîfe’nin şerhini havi kitap: Tefsir yazmakla meşguldür; tefsîr-i kebîr, Zemahşerî’nin tefsîri (bu mânâ ile cem’i tefâsîr gelir). 4. Kur’an-ı Kerîm’in mânâsı, İrâbı vesair teferruatına ait ilim: Tefsir okuyor; tefsir okutmakla meşguldür; ilm-i tefsir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

commentary.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

interpretation. commentary.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

interpretation. explanation. expounding. commenting on the Koran. commentary on the Koran (in the form of a book. comment. commentary. construction. exegesis. exposition. gloss. paraphrase. rendition.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [تفسير] yorum.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

yorumlamak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [تفسيرات] yorumlar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by