Teizm ne demek? | Teizm anlamı nedir? | Teizm

Teizm anlamı nedir?

Teizm ne demek?

Teizm anlamı nedir?

Teizm | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: teizm

Yabancı Kelime

Fr. théisme

din b. tanrıcılık

Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir Tanrı’nın varlığına inanma.


Yabancı Kelime by

Yabancı Kelime

Fr. athéisme

fel. tanrıtanımazlık

Tanrı’nın varlığını inkâr eden öğreti.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

atheism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. monothéisme

top. b. tek tanrıcılık

İnsanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihsel şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varması.


Yabancı Kelime by

Türkçe Sözlük

(i. Y. Fr. felsefe). Kâinatla Tanrı’nın tek varlık olduğunu ileri süren doktrin, Osm. vahdet-i vücûd.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. panthéisme

fel. tüm tanrıcılık

Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi tanrı olarak gören öğretilerin genel adı.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pantheism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y.). Çok tanrı esasına dayanan din sistemi.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. polythéisme

top. b. çok tanrıcılık

Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç.


Yabancı Kelime by