Tekne ne demek? | Tekne anlamı nedir? | Tekne

Tekne anlamı nedir?

Tekne ne demek?

Tekne anlamı nedir?

Tekne | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tekne

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Tek parça ağaçtan veya tahtadan yapılma kap: Hamur, çamaşır teknesi. 2. Çeşme suyunun döküldüğü ve ekseriya hayvanların su içtiği taştan büyük kap: Çeşme teknesi; taş tekne. 3. Gemi ve kayığın direk, yelken vesaire dışındaki asıl kısmı: Bu geminin teknesi pek eskidir; o vapurun teknesi sağlamdır ama makinesi işe yaramaz. 4. Tanbur ve bozuk gibi musiki Aletlerinin sesini çınlatmaya yarayan yarım küre şeklindeki kısımları. Teknede hamur = Hazır iş. Tekne kazıntısı = mec. ihtiyarlıkta doğan zayıf ve cılız çocuk.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

boat. ship. hull. trough. tub. bottom. glider. vat. vessel.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

boat. trough. tub. vat. vessel. hull. wooden trough. ship's hull. ship. craft. sink. basin. tank. syncline.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

craft. tub. vat. trough. boat. hull of a ship. basin. bucket. pan. tray. ship's body. sink. keel. kid. sail. hulk. hutch. hog. hopper. beck. skip. bottom. vessel.

Türkçe - İngilizce Sözlük by