Tesri ne demek? | Tesri anlamı nedir? | Tesri

Tesri anlamı nedir?

Tesri ne demek?

Tesri anlamı nedir?

Teşri | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tesri

Türkçe Sözlük

(i. A. «sür’at» ten). Çabuklaştırma, hızlandırma.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [تسریع] hızlandırma.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [تشریع] yasa koyma.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Ekim ayı, Osm. teşrîn-i evvel.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ka ile) (i. A. «şark» tan if.) (c. müşteşrikıyn). Şark ülkeleriyle ilgili tarih, dil, edebiyat vs. ilimlerde İhtisas yapmış İlim adamı, Fr. orientaliste.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مستشرق] doğubilimci, oryantalist.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

hızlandırmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Hz. Muhammed tarafından mezheple alâkalı emirler beyan buyrulması. 2. Kanun yapma kuvveti ve görevi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Yollama, sevketme (ekseriya asker hakkında kullanılır).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

honor. polite visit. honouring. visit. arrival.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

visit. honoring.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ تشریف] şereflendirme. 2.gelme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «şeref» ten) (c. teşrîfât). T. Şereflendirme, şeref verme. 2. Gitme, gelme, Ar. kudüm, vürûd, azîmet: Nereye teşrif ediyorsunuz? Teşrifiniz nereye (kelimeyi dilimize mahsus olan ve asıl mânâsından büsbütün ayrılmış bulunan bu mânâda kullanırken «nereyi teşrif ediyorsunuz?» demek yersizdir). 3. (c.) Teşrîfât: Devlet erkânı ve kordiplomatiğin resmî günlerde sıra ve sınıflara göre kabûl şekilleri, protokol.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

protocol. official etiquette. formality. ceremonial.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [تشریفات] protokol.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Teşrifat işlerine bakan şahıs, protokol müdürü.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

master of ceremonies. protocol officer. master of ceramics. protocolist. sb who is a stickler for protocol / etiquette. chamberlain. emcy. herald. marshal. usher.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-T.) protokol görevlisi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Teşrifatçı.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - Şereflendirme, onurlandırma.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dissection. anatomy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ تشریح] açma. 2.açılama, şerh etme. 3.otopsi. 4.anatomi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

açılamak, açıklamalı olarak söylemek veya yazmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «şerh» den). I. (anatomi) Bir ölü vücudunu usûlüne göre kesip parçalara ayırma, konusu bu iş olan ilim. 2. mec. Bir maddeyi inceden inceye ve etraflıca inceleme, her tarafını güzelce gösterip anlatma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Teşrih ameliyatının yapıldığı yer.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [تشریح خانه] otopsi odası.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A ). Kanun yapma ile, kanun ile ilgili.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

legislative. chief magistrate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

legislative power.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

legislative immunity. immunity accorded to legislators.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ka ile) (i. A. «şark» tan). Pastırmanın güneşte kurutulması. Eyyâmüt-teşrîk = Kurban etlerinin kurutulması münasebetiyle zilhicce’nin on birinci, on ikinci ve on üçüncü günlerine denir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

act jointly with. making sb a partner / an associate in. making sb a sharer in or of.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [تشریک] ortak etme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cooperation. joint effort. working together. collaboration.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Süryanice’den). Rumî takvimde on ve on birinci ayların ismi olup, birincisine teşrîn-i evvel (ekim) ve ikincisine teşrîn-i sânî (kasım) denir.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [تشرین اول] Ekim.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [تشرین ثانی] Kasım.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A. «sürür» dan) Sevindirme.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) - Sevindirme, sevindirilme. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - Sıkıntıyı, gamı, kederi yok etme.

İsimler ve Anlamları by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

hızlandırılmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by