Tevfik Isminin Anlamı | Tevfik Isminin Anlamı ne demek? | Tevfik Isminin Anlamı anlamı nedir?

Tevfik isminin Anlamı | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tevfik isminin

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Ud çalan, udçu. Avvad (Tevfik Yusuf): Lübnanlı yazar, gazeteci. Diplomat.

Türkçe Sözlük

(e.) (görmek fiilinden). Nazaran, tatbikan, tevfikan, bakılırsa, kalırsa, nisbeten, itibariyle gereğince mûcibince: Büyüklüğüne göre, büyüklüğüne nazaran, büyüklüğü itibariyle, bana göre: Bence, bana kalırsa. Herkes iktidarına göre = İktidarı nlsbetinde. İşittiğime göre = Duyduğum gibi, Osm. mesmOStıma nazaran. Aldığı emre göre = Aldığı emir gereğince. Zamaneye göre = Zaman gereğince.

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Vezir, Asaf: Hıdîv-i Azam. 2. Osmanlılar’ın son üç Mısır valisine (ismail, Tevfik ve Abbas Hilmi Paşalar) verilen unvandır: Mısır hıdivi. 3. Kral nâibi, Fr. vice-roi, İng. vice-roy.

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Uydurma, uygun düşürme. 2.Başarıya ulaştırma. 3.Allah’ın yardımına kavuşma.

Türkçe Sözlük

(ka ile) (i. A. «vefk» ten) (c. tevfîkaat). T. Uydurma, uygun ve mutabık getirme: Kanuna tevfik hareket etmek. 2. Allah tarafından verilen doğru yolu bulma arzusu.

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Tevfik).

Türkçe Sözlük

(i. A.). Uydurarak, tatbik ederek: Kanuna tevfikan hareket ediyor.

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Uydurmak, yakıştırmak, Osm. tatbîk ve tevfîk etmsKı 2. Bezemek, tezyin etmek, süslemek. 3. Asılsız bir şeyi insanı inandıracak suratfe ileri sürmek.