Tezkiretul Evliya | Tezkiretul Evliya ne demek? | Tezkiretul Evliya anlamı nedir?

Tezkiretul Evliya | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tezkiretul evliya

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. velî). Velîler, (bk.) Velî. Velâyet ve keramet sahibi, Tanrı’ya yakın adam: Bu türbede bir büyük evliyâ yatıyor. Veli gibi iyi ahlâk sahibi: Bu adam Adeta evliyadır (Türkçe’de müfret gibi de kullanılır, fakat «evliyâlar» şeklinde ikinci defa cem hâline getirilmesi kaidelere aykırı sayılır).

Türkçe - İngilizce Sözlük

saint. muslim saint. siant-like person.

Türkçe - İngilizce Sözlük

Moslem Saint (s. saint.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ اوليا] velîler. 2.önderler. 3.yetkililer.

İsimler ve Anlamları

(Ar.) 1.Velil(Erkek İsmi) 2.Allah’ın dostları. 3.İman edip salih amel işleyenl(Erkek İsmi) 4.Allah yolunda mallan ve canlarıyla cihad edenl(Erkek İsmi) 5.Allah’ın emaneti olan dinini ve hükümlerini yeryüzünde tevelli ederek korumaya çalışanlar.