Tırtıl ne demek? | Tırtıl anlamı nedir? | Tırtıl

Tırtıl anlamı nedir?

Tırtıl ne demek?

Tırtıl anlamı nedir?

Tırtıl | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tirtil

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Kelebek tohumundan çıkan ve yapraklara yapışan uzunca kurt ki, açılıp toplanır ve ekseri kıllı, meme gibi kısa ayaklı olur: Eriklere tırtıl düşmüş. 2. Bu kurt şeklinde nakış sırması. 3. Zencir gibi bir şeyin boyuna veya etrafına çezilen çiçek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Arıya benzeyen bir böcek cinsi (ichneumon).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

caterpillar. grub. larva. knurl. serration. miling.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

caterpillar. larva. track. knurl.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

caterpillar. grub.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Genel Bilgi

Özellikle kağıt para devrinden önce, alışverişte kullanılan paralar altın ve gümüş içeriyorlardı. Her devirde olduğu gibi, o devirde de bulunan bazı düzenbazlar, bu paraları kenarlarından kazıyarak, çok az miktarda da olsa, bu değerli madenleri biriktiriyor, parayı da tekrar kullanabiliyorlardı.

O devirlerde tüccarlar, parayı tartıyorlar ve ağırlığı eksikse kabul etmiyorlardı. Tabii, para da elinizde kalıyordu. Antik para kataloglarında dikkat ederseniz, paraların büyük bir kısmının tam yuvarlak olmadığını görürsünüz.

Bu sorunu çözmek ve halkı eksik paraya karşı korumak için bozuk paraların kenarları tırtıllı yapılmaya başlandı. Bu tırtıllar sayesinde paranın kenarının kazındığı hemen belli oluyordu ve kenarı kazınmış parayı kimse almıyordu.

Bu adet günümüze kadar devam etti. Artık içinde değerli bir maden bulunmamasına rağmen, bozuk paralarımızın kenarlarında ya tırtıl ya da bir yazı vardır.

Günümüzde madeni paralar ‘bozukluk’ veya ‘ufaklık’ adı altında sadece küsuratları ödemede kullanılıyor. Bozuk paralar da para olma niteliklerini kanundan almalarına rağmen, kullanılmalarında bazı sınırlamalar vardır.

Gerek kağıt, gerekse madeni para olsun, her ikisiyle de yapılan ödemeleri kabul etmemek mümkün değildir. Buna ‘Kanuni Tedavül Mecburiyeti’ denilir ki, kağıt paralarda bu mecburiyet sınırsızdır. Ödenen miktar ne kadar büyük olursa olsun, bunu karşı taraf kabul etmek mecburiyetindedir.

Madeni paraların ise mecburiyeti sınırlıdır. En çok üzerlerinde yazan değerin 50 katını tamamen bozuk para ile ödeyebilirsiniz. Örneğin 50 bin liralıklarla, 2,5 milyona kadar ödemelerinizi yapabilirsiniz ama daha fazlasını da bozuk para ile ödeme isteğinizi karşı taraf kabul etmeyebilir.

Kağıt paraların Merkez Bankası tarafından basıldığı bilinir de, madeni paraları Maliye Bakanlığı’nın çıkardığı pek bilinmez. Madeni paraların toplam para stoku içindeki oranı da yaklaşık yüzde l civarındadır.

Hiç dikkat ettiniz mi? İnsan yüzleri kağıt paralarda önden, madeni paralarda ise yandandır. Madeni paralarda yer çok küçük olduğundan, kabartma tekniği ile bir yüzün tam detayını vermek mümkün olamamaktadır. Yandan bir profil kişiyi daha iyi tanınır kılmaktadır.


Genel Bilgi by

Türkçe Sözlük

(f.). Başkası vasıtasiyle getirilmek, getirttirilmek: Fabrikadan komisyoncu vasıtasiyle örnekler getirilebilir. Oradan fidan getirtilemezse de tohum getirtilebilir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

loud.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Gürültülü, şamatalı: Patırtılı bir iştir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

noisy. clamorous. rollicking. tumultuous.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Kenarı tırtıl gibi kertikli olan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

serrated. jagged. milled.

Türkçe - İngilizce Sözlük by