Tropik ne demek? | Tropik anlamı nedir? | Tropik

Tropik anlamı nedir?

Tropik ne demek?

Tropik anlamı nedir?

Tropik | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tropik

Türkçe Sözlük

(i. Y. Fr.). Yer küresinin ekvatora paralel ve biri güneyde (Oğlak Dönencesi) diğeri kuzeyde (Yengeç Dönencesi) bulunan iki dairesinden herblri, medâr (bu mânâda kullanılan «tropika» sözü uydurmadır).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tropic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y.). Alotropiden ileri gelen.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. coğrafya). Tropikanın yanında olan: Astropikal iklim.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Tropik.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

İt. tropica

1. coğ. ve gök b. dönence, 2. coğ. tropikal kuşak

1. Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator’un 23° 27’ kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri. 2. İki tropika arasında bulunan sıcak kuşak.


Yabancı Kelime by

Türkçe Sözlük

(I. Fr.). Tropik ile alâkalı, tropik mıntakasından olan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tropical.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tropical.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tropical climate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by