Tropizm ne demek? | Tropizm anlamı nedir? | Tropizm

Tropizm anlamı nedir?

Tropizm ne demek?

Tropizm anlamı nedir?

Tropizm | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: tropizm

Türkçe Sözlük

(i. Y. Fr.). Bitki ve hayvan gibi varlıkların muhtelif uyarıcı sebeplerle yer değiştirmeleri hâdisesi.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. tropisme

biy. yönelim

Bitki, hayvan vb. canlı varlıkların, ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında, bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı.


Yabancı Kelime by

Yabancı Kelime

Fr. phototropisme

bit. b. ışığa doğrulum

Işık etkisiyle bir bitkinin büyüme hareketi.


Yabancı Kelime by

Yabancı Kelime

Fr. géotropisme

bit. b. yere yönelim

Bitkilerde kök ve sapların, yer çekimi etkisi ile belli bir doğrultu almaları özelliği.


Yabancı Kelime by

Yabancı Kelime

Fr. chimiotropisme

bit. b. kimya doğrulumu

Kimyasal maddelerin etkisi ile bitkilerde görülen, maddeye doğru veya ters yöne yönelme durumu.


Yabancı Kelime by