Turgut Baht Snlami | Turgut Baht Snlami ne demek? | Turgut Baht Snlami anlamı nedir?

Turgut Baht Snlami | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: turgut baht snlami

Türkçe Sözlük

(i. F.). Talih, kısmet, ikbal: Bahtı var imiş; bahtı yoktur; bah»-ı siyah = Kara talih. Bedbaht = Talihsiz. Nîgbaht = İyi talihli. Baht-ı bîdâr = Uyanık yani uygun talih. Baht-ı hâb-alûd = Uyumuş gibi, müsaid olmayan talih.

Türkçe - İngilizce Sözlük

luck. fortune. good fortune. good luck.

Türkçe - İngilizce Sözlük

the basic unit of money in Thailand.

Türkçe - İngilizce Sözlük

fortune. luck. destiny. good fortune. fluke. hazard. lot.

Türkçe - İngilizce Sözlük

Thailand's currency.

Türkçe - İngilizce Sözlük

Thailand's currency.

Türkçe - İngilizce Sözlük

The currency or monetary unit of Thailand. the basic unit of money in Thailand.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [بخت] talih.

Türkçe Sözlük

(i.) (İ. levantino = Yakın Doğu ahalisinden). 1. Vaktiyle Venedikliler’ in kullandıkları hafif asker. 2. Osmanlı deniz kuvvetlerinde denizci er; bazen umumiyetle denizci mânâsında da kullanılır: Turgut Reis şanlı bir leventti. 3. Osmanlılar’da paşaların maiyetinde bir çeşit ücretli kara askeri. 4. mec. Çevik, hareketli, hafif tavır ve yakışıklı kıyafetli. Şehlevend = baş levend. mec. İrice yapılı güzel.

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Konut, oturulacak y(Erkek İsmi) 2.Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis’in adı.