Uhtesi Nasıl Yazılır | Uhtesi Nasıl Yazılır ne demek? | Uhtesi Nasıl Yazılır anlamı nedir?

Uhtesi Nasıl Yazılır | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: uhtesi nasil yazilir

Türkçe Sözlük

(i. A.) (hisâb’dan masdar). 1. Hesap sorma, hesaba çekme, mesuliyet. 2. Ceza. 3. Vaktiyle polis ve belediye işlerini yapan, başlıca görevi esnafın ölçülerini kontrolden ibaret olan muhtesib veya ihtisâb ağalığı işi ve dairesi. 4. Bu daireye ait her türlü vergi. İhtisâb ağası; nâzırı = Muhtesib, daruga, şehremini, belediye reisi.

Türkçe Sözlük

(i.) (ne asıl’dan hafifletilmiş). Ne gibi, ne türlü. Nasılsa, nasıl ise, her nasılsa = Bilinmeyen bir sebeple, herhangi bir sebeple.

Türkçe - İngilizce Sözlük

how. wherewith. however. wherein.