ülfet ne demek? | ülfet anlamı nedir? | ülfet

ülfet anlamı nedir?

ülfet ne demek?

ülfet anlamı nedir?

Ulfet | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ulfet

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Alışma, Ar. imtizaç, ünsiyet: Bu hava ile ülfet edemedim. 2. Görüşme, konuşma: O, kimse ile ülfet etmez. 3. Dostluk, sevgi. 4. Huy etme, itiyat: Tütün zararlı şeydir ama ülfet edenler vazgeçemezler.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) 1.Alışma, kaynaşma. 2.Görüşme, konuşma. 3.Dostluk, arkadaşlık. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) – Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işlerini açan Allah’ın kulu. (bkz.Fettah). Allah’ın isimlerindendir.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Zahmet, meşakkat, zahmetli iş, ağır görev: Faydalı bir iş, lâkin külfeti çok. O kadar külfete kim katlanır? 2. Lüzumsuz zahmet ve meşakkat, boş yorgunluk, kolay yapılması mümkün bir işin zahmetli olarak yapılması: Böyle şeylerle uğraşmak külfettir. Bu külfete ne lüzum var? 3. Kendini zorlayarak zahmetle iş görme, özenerek yapılan iş. Sâdelik zıddı: Onun şiirlerinde külfet vardır. Külfetle söylenilen şiir bellidir. 4. Resmî muamele, uzun protokol, teklifli muamele: Aramızda öyle külfete hiç lüzum yoktu.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tax. trouble. bother. fatigue. great expense.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

trouble. inconvenience. bother. great expense. obediential obligation. task. tax.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Külfeti olan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

troublesome. inconvenient. burdensome. cumbersome. cumbrous. onerous.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

burdensome. troublesome. involving great expense.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Külfeti olmayan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

easy. untroublesome. not involving great expense.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Zahmetsizce, kolaycacık: Külfetsizce bir servete kondu. 2. Teklifsiz ve törensiz olarak: Sizden külfetsizce bir ziyafet isteriz.

Türkçe Sözlük by