Ürküş | Ürküş ne demek? | Ürküş anlamı nedir?

Ürküş | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: urkus

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Kuzey Amerika'ya mahsus bir çeşit yağmurkuşu, zool. Charadrius vociferus.

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) yağmurkuşuna benzeyen bir kuş, kızkuşu; (zool.) Vanellus vanellus.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yağmurkuşu, zool. Charadrius dotterel plover kalinis, zool. Eudromias morinellus.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. gökkuşağı, yağmurkuşağı, ebemkuşağı, eleğimsağma, alkım rainbow. chaser hayal peşinde koşan kimse. rainbow trout çelikbaş alabalık, zool. Salma irideus.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. (çoğ. -li) bir çeşit yağmurkuşu; bir çeşit ötleğen.

Türkçe Sözlük

(aslı: TÜRKİ) (i.). Türk halk musikisinin en yaygın formu ki, klasik musikinin şarkı formuna karşılıktır. Türkü çağırmak, söylemek = Tegannî ve terennüm etmek. Birinin türküsünü çağırmak = Birinin gayretini gütmek

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. (çoğ. -lieder) Al. halk türküsü.