Used ne demek? | Used anlamı nedir? | Used

Used anlamı nedir?

Used ne demek?

Used anlamı nedir?

Used | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kullanılmış, eski. used to alışmış, alışık; eskiden... idi: leh. eskiden olduğu kadar. He used to come at eight Eskiden saat sekizde gelirdi. be used up çok yorulmak, bitkin hale gelmek; tükenmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «şiddet» ten imef.) (mü. mü şeddede).

1.Teşdîd olunmuş, kuvvet verilmiş, kuvvetli. 2.Şiddetlenmiş, artmış: Hastalığı müşedded oldu.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «seds» den imef.) (mü. müseddese).

1.Altı kısımdan ibaret, altı parçadan yapılmış, altıya bölünebilen. altılık, altılı.

2.(matematik) Altı açısı ve köşesi olan: Şekl-i müseddes.

3.(matematik) Altı açı ve köşesi olan şekil: Bir müseddes.

4.(edebiyat) Altı mısrâdan mürekkep kıt’alardan meydana gelen nazım şekli. Müseddes şarkı = 6 mısrâlı şarkı.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «sedâd»dan if.) (mü. müseddide). t. Doğrultan, doğru yola sevkeden.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(1. A. «sed» den if.) (tıp). Tıkayan, kapayan, tıkanmış, kapanmış.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A. «şiddet» ten if.) (mü. müşeddide).

1.Teşdîd eden, şiddetlendiren, kuvvet veren.

2.Şiddeti arttıran, azdıran, azdırıcı. Esbâb-ı müşeddide = (hukuk) Suçlu hakkında bir cezanın şiddetlendirilmesin! gerektiren hâller.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. fizik). Şiddetlendirici. (bk.) Müşeddid.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yaratılmamış, kendiliğinden vücuda gelmiş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kullanllmamlş. unused to -e alışok olmayan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by