Uslandı | Uslandı ne demek? | Uslandı anlamı nedir?

Uslandı | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: uslandi

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). ıslah etmek için cezalandırmak, uslandırmak, yola getirmek; dersini vermek.

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. nüfuslandırmak, şeneltmek, meskun hale getirmek; bayındırlaştırmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., f. kendine hâkim, ölçülü, dengeli, ılımlı, temkinli, makul; ciddi, ağır başlı; içki etkisinde olmayan; gösterişsiz; f. dizginlemek; ayılmak, ayıltmak. sober down ciddileşmek, ciddileştirmek; uslanmak, uslandırmak, aklını başına getirmek. sobermin

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., f. evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş, alıştırılmış; uysal, munis, yumuşak huylu; zararsız; tatsız, yavan, manasız; f. ehlileştirmek, evcilleştirmek; uysallaştırmak, uslandırmak; yumuşatmak, hafifleştirmek. tame'ly z. uysalca. tame'ness i. evcillik

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Kuşların ve başka bazı hayvanların çekilip barınmak ve yavrulamak, yahut yumurtlayıp palaz çıkarmak üzere çeşitli şekillerde hazırladıkları yer, Fars. lâne, Aşiyâne: Kırlangıç, serçe, tavşan yuvası, yuva yapmak: Hazırlanmak ve edinmek: Leylek yüksek yerlerde yuva yapar. 2. mec. Küçük ve fakirâne mesken, tek başına yaşanılan yer: O küçük oda, yuvası idi. 3. Bir makine, Alet, kapı, pencere ve kilit gibi şeylerin bir kısmının girip işlemesine veya birleşmesine mahsus delik ve çukuru: Kilit yuvası, zırh yuvası. 4. Delik, çukur, göz: Yuvalarının içine koymalı. Yuvasını yapmak = mec. Hakkından gelmek, iyice dövüp uslandırmak.