Usp ne demek? | Usp anlamı nedir? | Usp

Usp anlamı nedir?

Usp ne demek?

Usp anlamı nedir?

Usp | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

kıs. United States Pharmacopoeia.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(bak). haruspex.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). eski Roma'da kâhin.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). uğur getireceğine inanılan törenlerle açmak, açış töreni yapmak, başlamak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kuşların hareketine bakıp kahinlik etme; fal, alâmet.auspices (i). himaye, nezaret .under the auspices of himayesinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). kehanetle ilgili; uğurlu, hayırlı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). uğurlu, hayırlı. auspiciously (z). hayırlı bir şekilde, uğurlu olarak. auspiciousness (i). uğur, hayır.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., anat. öğütücü dişlerle köpek dişleri arasında her bir tarafta dörder tane olmak üzere bulunan kesici dişler. bicuspid valve ikili kapakçık, mitral kapak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). zirve, uç; (astr). yeni ayın sivri uçlarından her biri; (geom). iki eğrinin birbirlerine teğet oldukları nokta; (mim). dilim; (bot). sivri uç; cuspate, cusped (s). sivri uçları olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (anat). köpekdişi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). dilimli, ucu eğri ve sivri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). tükürük hokkası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) eski Roma ve Etrüsk'te kesilen kurbanın bağırsaklarına bakarak ilâhların arzularını oku- yan kâhin. haruspicy (i.) bu şekilde falcılık .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). sihirbazın sözleri; göz boyayıcı hareketler, hokus pokus; hokkabazlık, hile.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. uğursuz, meşum. inauspiciously z. uğursuzlukla. inauspiciousness i. uğursuzluk.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. tıp). En fazla çocuklarda olan mikroplu, bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalık, difteri.

Türkçe Sözlük by

Sağlık Bilgisi

Difteri de denilen bu hastalığa tutulanlarda yutkunma zorluğu, ses kısıklığı, nefes darlığı, kuru öksürük, yüzde morarma, bademcikler üzerinde kurşuni beyaz renkte bir zar, boğaz ağrısı, boyun bezlerinde şişlik, iştahsızlık, kol ve bacaklarda ağrılar görülür. Ateş 38-40 derece arasındadır. Nabız süratlidir. Hastalık başlangıcında teşhis edilip, hastanın nefesi tamamen kesilmeden müdahale edilmezse, ölümle sonuçlanır. Bulaşıcı bir hastalıktır. Hastanın bulunduğu yerdeki havaya yayılan mikroplarla bulaşır. Korunmak için en iyi çare difteri aşısı yaptırmaktır. Vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.

Sağlık Bilgisi by

Türkçe - İngilizce Sözlük

oil cake. pulp.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pulp. residue. oil cake.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bagasse. residue. pulp. oil cake. oil- cake.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (Farsça kisbe’ den).

1.Susam posası.

2.Umumiyetle yağı sızdırılmış bezir posası.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Müsbet.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

positive.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

positive olumlu. pozitif. positive.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

affirmative. positive. proved. demonstrated. established. constructive. documentary.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

the exact sciences.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(İng.) krallık tarafından tesis olunan kürsüye tayin olunan profesör.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Rospi.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. suspension

fiz. asıltı

Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

suspension.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

suspension.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. şüphelenmek, kuşkulanmak, hakkında şüpheye düşmek; hakkında kötü düşünmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. şüpheli, zan altında bulunan; i. sanık, maznun.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. geçici olarak durdurmak veya iptal etmek; tatil etmek; ertelemek, tehir etmek; muallâkta bırakmak; makamından geçici olarak mahrum etmek; asmak; okuldan geçici olarak tart etmek. suspend payment tediyatı durdurmak. suspended animation geçici olara

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., çoğ., A.B.D. pantolon askısı; İng. çorap jartiyeri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. askıda kalış, ümitle korku karışık bir his; muallakiyet, şüpheli durumda kalma, kesilme, inkıta. suspense account muallak hesap.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. asma, asılma, talik edilme; geçici tatil; ödemeleri geçici olarak durdurma; kim. sıvı içinde erimeden durma, süspansiyon; mıknatıs iğnesini muallakta tutan tertibat; müz. asış, duraklatış. suspension bridge asma köprü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. tereddüt kabilinden; geçici olarak tatil veya erteleme kabilinden. suspensively z. geçici olarak tatil ederek veya erteleyerek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kasık bağı, suspensuar. suspensory ligament anat. asıcı bağ.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. şüphe, kuşku, vehim; ima, iz; k.dili gayet az miktar. above suspicion her türlü şüphenin dışında, şüphe uyandırmayan, çok dürüst.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. şüpheli, şüphe eden, vesveseci; suizan uyandıran, şüphe edilir; şüphelenen. I am suspicious of him. Ondan şüpheleniyorum. suspiciously z. şüphe uyandıracak şekilde, muhtemelen. suspiciousness i. şüpheli oluş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., (şiir) içini çekmek, ah çekmek. suspiration i., (şiir) iç çekme, ah çekme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Susup sinmek.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. üç çatallı (azı diş leri veya kalp kapağl gibi). tricuspid valve anat. üçlü kapacık, triküspid.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. şüphelenilmeyen, şüphe altlnda olmayan; önceden akla gelmeyen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. masum, saf, güvenilebilen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by