Usüliyyün ne demek? | Usüliyyün anlamı nedir? | Usüliyyün

Usüliyyün anlamı nedir?

Usüliyyün ne demek?

Usüliyyün anlamı nedir?

Usüliyyün | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(i. A. c.).

1.Usûl-i fıkh ve usûl-i hadis bilginleri. 2.Bir tıp ekolü mensupları, Fr. m£thodistes.


Türkçe Sözlük by