Usüliyyün ne demek? | Usüliyyün anlamı nedir? | Usüliyyün

Usüliyyün anlamı nedir?

Usüliyyün ne demek?

Usüliyyün anlamı nedir?

Usüliyyün | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: usuliyyun

Türkçe Sözlük

(i. A. c.). 1. Usûl-i fıkh ve usûl-i hadis bilginleri. 2. Bir tıp ekolü mensupları, Fr. m£thodistes.

Türkçe Sözlük by