Utbe ne demek? | Utbe anlamı nedir? | Utbe

Utbe anlamı nedir?

Utbe ne demek?

Utbe anlamı nedir?

Utbe | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: utbe

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Meşhur sahabelerden bazılarının ismi.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Bir rütbede bulunan, rütbeleri bir olanların her biri, Ar. akrân.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Cuma ve bayram namazlarında hatîblerin okudukları Ayet ve hadîslerle süslü dinî nutuk ki, 1924’e kadar Halîfe’nin ismini ve duasını da içine alırdı. Kendi namına hutbe okutmak = Ortaçağ İslâm devletlerinde mâdenî para basmak gibi saltanat ve istiklâl alâmetlerindendi. 2. Kitabın veya bir nutuk ve makalenin başındaki süslü ve mensur ön söz: Kitabına güzel bir hutbe yazmıştır; kitabının hutbesini başkasına yazdırdı (bu mânâ bugün kullanılmıyor).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sermon.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Kutbay).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. tes.). 1. İki kutup: Kuzey ve Güney Kutupları. 2. mec. Hazret-i Hasan ile Hazret-i Hüseyin.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.) (c. rüteb). 1. Sıra, basamak, derece, pâye. 2. Miktar, derece: Bu rütbe çalışmak. 3. Devlet görevlilerine verilen pâye, derece.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

rank. degree. grade. order. distinction. promotion. station. stripe. tier.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dignity. grade. order. position. rank. station.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

rank. commission. degree. dignity. honour. service rank. station.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Pâyeli, yüce dereceli . (eski nesir dilinde patriklere verilen unvandır).

Türkçe Sözlük by