Uymak ne demek? | Uymak anlamı nedir? | Uymak

Uymak anlamı nedir?

Uymak ne demek?

Uymak anlamı nedir?

Uymak | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: uymak

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Arkasından gitmek, tâbî olmak: Namazda imama uymak. 2. Muvafakat etmek, muvafık gelmek, muhaiefet etmemek: Kimseye uymaz acaip bir adamdır. 3. Münasebetli ve uygun olmak, benzemek, birbirini tutmak: Astar yüze uymalıdır. 4. Yakışmak, gelmek: Bu ceket bana uymaz. 5. Kararlaşmak, neticeye varmak: O iş uymadı; pazarlık uydu mu? 6. Tam gelmek, muvafık olmak: Anahtar kilide, kapak tencereye uymalıdır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

adapt. suit. go with. become. go together. match. conform. fit. follow. abide by. agree. obey. accommodate oneself. accord. answer. assort. chime. chime in with. coincide. comply. comply with. comport. consist. consort. correlate. correspond. defer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

adjust. answer. bear. become. conform. correspond. follow. go. match. obey. respect. suit. to fit. to suit. to conform. to correspond. to match. to go with sth. to adjust oneself. to adapt oneself. to agree. to conform to. to obey. to respect. to comply w

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fit. abide. accede. adjust oneself. blend. come into line with. comply. concur. conform. consort. correspond. fit in with. gear. go. go along with. harmonize. hit. mate. obey. observe. orient oneself. orientate oneself. satisfy. stand. stand together. sui

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Soğuktan donarak ölmek. mec. Çok üşümek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. İşitmek, işitme hassasiyle hissetmek. Osm. istimâ eylemek: Filânın geldiğini duydunuz mu? Kulağım ağırdır, çok bağrılmadıkça duymam. 2. Beş duyudan biri vasıtasiyle hissetmek, mütehassis ve müteessir olmak: Tenimin üzerinde bir şey yürüdüğünü duydum. Nezleden koku duymuyorum.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

hear. come to know. feel.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

catch. feel. hear. to hear. to hear about. to hear of. to feel. to sense. to be aware of.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to hear. to feel. to sense. to perceive. to experience. to have the sensation of. to get wind of sth.

Türkçe - İngilizce Sözlük by