Vacib ne demek? | Vacib anlamı nedir? | Vacib

Vacib anlamı nedir?

Vacib ne demek?

Vacib anlamı nedir?

Vacib | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: vacib

Türkçe Sözlük

(i. A. «vücûb» dan) (mü. vacibe). t. Terki câiz veya mümkün olmayan, elzem, Ar. muktezî, lâbüd: Ana babaya hürmet vaciptir. 2. (fıkıh) Şer’an çok lüzumlu olan, farz derecesinde olan. Vâcib-ül-edâ = İfâsı lâzım. Vâcib-ül-vücûH = Allah.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [واجب] gerekli.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Dini (şer’i) bakımdan terkedilmesi doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımından farzdan sonra gelen. 2.Çok lüzumlu, bırakılması mümkün olmayan zaruri. -Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. hâcib). Hâcibler, mâbeynciler. (bk.) HAcib.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (müfredi yoktur). Maaş, tahsisat.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

gerekmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [واجبات] gerekenler, yapılması gerekli olanlar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. vâcibât) Zerûrî derecede lâzım olan şey, vecîbe, zarûrî iş.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [واجبه] gereken, yapılması gerekli olan.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - Yapılması gerekli olan.

İsimler ve Anlamları by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [واجب الایفا] yapılması gereken, yerine getirilmesi gereken.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [واجب الوجود] Tanrı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by