Vahiy ne demek? | Vahiy anlamı nedir? | Vahiy

Vahiy anlamı nedir?

Vahiy ne demek?

Vahiy anlamı nedir?

Vahiy | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: vahiy

Türkçe Sözlük

(bk.) Vahy.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

apocalypse.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

divine inspiration.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

revelation. divine inspiration.

Türkçe - İngilizce Sözlük by