Vay ne demek? | Vay anlamı nedir? | Vay

Vay anlamı nedir?

Vay ne demek?

Vay anlamı nedir?

Vay | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: vay

Türkçe - İngilizce Sözlük

wow. oh! alas!. oh!. wow!. well!. boy!.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

oh.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(A.). Rivâyet edildiğine, söylenenlere göre.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Yaban mersininin bir cinsi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

giveaway fas.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Melcesiz, koruyucusuz, hâmîsiz.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [حوایج] ihtiyaçlar, gereksinimler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [حلوایی] helvacı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [لوایح] tasarılar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(REVAİH) (i. A. c.) (m. râyiha). Râyihalar, kokular, (bk.) RAyiha.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [روایات] rivayetler, söylentiler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.) (c. rivâyât). 1. Bir haber, söz anlatma, hikâye: Birtakım haberler rivâyet etti. 2. Nakil ve rivayet olunan hikâye ve haber, halk ağzına düşen söz: Bir rivâyet işittim.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

rumor. rumour. tale. narrative. story. fame. grapevine.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

grapevine. report. rumour. hearsay söylenti. rumor.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

hearsay. relating. passing on sth heard from sb else. account. on the cry. report. rumbling. scuttlebut. story.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ روایت] nakletme, hikaye etme. 2.söylenti.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Rezîl, maskara. Aleme rüsvây oldu.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Kadın İsmi) - Sevimli ay.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. argo) «Yayan gitmek» mânâsına kullanılan «tabanvayla gitmek» tâbirinde geçer, tramvaya benzetilerek yapılmıştır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. ing.). Ray üstünde İşleyen şehir içi taşıtı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tram. tramcar. streetcar. street car. cable railway.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

streetcar. tram. tramcar. trolley.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

streetcar. tram. tramcar. electric car. street car. street railway. trolley.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tramline.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Bir mevzuda yapılan araştırma yazısı.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [وایه] kısmet.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (mü. zâviye). Zaviyeler. (bk.) ZAviye.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ زوایا] açılar. 2.köşeler. 3.küçük tekkeler, zaviyeler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by