Vech, Vecih ne demek? | Vech, Vecih anlamı nedir? | Vech, Vecih

Vech, Vecih anlamı nedir?

Vech, Vecih ne demek?

Vech, Vecih anlamı nedir?

Vech, Vecih | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: vech vecih

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. vücûh, evceh). 1. Yüz, çehre, suret: Vechini göremedim. 2. Ust, satıh, yüz. Vechü’l-Arz = Yeryüzü. 3. Uslûb, tarz, yol, şekil: Bu veçhile. 4. Sebep, vesîle, cihet, münasebet. Ber-vech-i meşrûh, ber-vech-i muharrer = Açıklandığı, yazıldığı üzere. Ber-vech-i pîşîn (peşin) = Peşin olarak. Bir veçhile, hiçbir veçhile Hiçbir suretle. Bu veçhile = Böylece. Min vechin = Ne suretle, nasıl. 5. (c.). ilerigelenler. VücCh-ı memleketten = Memleketin ilerigelenlerinden. Vechen-min-el-vücûh = Hiçbir suretle. Minkülli’l-vücûh, bi’l-vücûh = Her cihetle, (astronomi) Vücûh-ı kamer = Ayın bir ay içinde gösterdiği çeşitli, şekiller.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [علِی وجه] üzere.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.-A.) [بروجه] gibi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F. A.). Sebepsiz.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). O suretle, o yolda (eskimiştir).

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ وجه] yüz. 2.sebep, ilgi, münasebet, vasıta. 3.yüzey.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. vücûh, evceh). 1. Yüz, çehre, suret: Vechini göremedim. 2. Ust, satıh, yüz. Vechü’l-Arz = Yeryüzü. 3. Uslûb, tarz, yol, şekil: Bu veçhile. 4. Sebep, vesîle, cihet, münasebet. Ber-vech-i meşrûh, ber-vech-i muharrer = Açıklandığı, yazıldığı üzere. Ber-vech-i pîşîn (peşin) = Peşin olarak. Bir veçhile, hiçbir veçhile Hiçbir suretle. Bu veçhile = Böylece. Min vechin = Ne suretle, nasıl. 5. (c.). ilerigelenler. VücCh-ı memleketten = Memleketin ilerigelenlerinden. Vechen-min-el-vücûh = Hiçbir suretle. Minkülli’l-vücûh, bi’l-vücûh = Her cihetle, (astronomi) Vücûh-ı kamer = Ayın bir ay içinde gösterdiği çeşitli, şekiller.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (musiki). Türk musikisinde artık kullanılmıyan bir mürekkep makam.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Yüz, taraf, yan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

side. aspect. way. course. direction. complexion.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ وجهه] yüz. 2.yön, taraf.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Bir veçhile, bir suretle, bir cihetten. Vechen-min-el-vüc&h = Hiçbir veçhile.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. vechiyye) (anatomi). Yüzle alâkalı.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Yüzle ilgili, yüze ait.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Vechi).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. «vecâhet» ten) (mü. vecîhe). l. Güzel, latîf. 2. Münasip, lâyık, Fars. sezâ. Tevcîh-i vecih = Güzel söz ve güzel ifade.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Yüz, çehre. 2.Tarz, üslup. 3.Sebeb, vesile.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Vecih).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Güzellik, hoşluk, uygunlukla ilgili.2.Bir kavmin önderi, şeref ve mevki sahibi. Vecihi: Türk tarihçisi. (Kırım 1620).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.). İki taraflı, iki yüzlü, iki suretle de kullanılabilir.

Türkçe Sözlük by