Vecih ne demek? | Vecih anlamı nedir? | Vecih

Vecih anlamı nedir?

Vecih ne demek?

Vecih anlamı nedir?

Vecih | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: vecih

Türkçe Sözlük

(i. A. «vecâhet» ten) (mü. vecîhe). l. Güzel, latîf. 2. Münasip, lâyık, Fars. sezâ. Tevcîh-i vecih = Güzel söz ve güzel ifade.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Yüz, çehre. 2.Tarz, üslup. 3.Sebeb, vesile.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. vücûh, evceh). 1. Yüz, çehre, suret: Vechini göremedim. 2. Ust, satıh, yüz. Vechü’l-Arz = Yeryüzü. 3. Uslûb, tarz, yol, şekil: Bu veçhile. 4. Sebep, vesîle, cihet, münasebet. Ber-vech-i meşrûh, ber-vech-i muharrer = Açıklandığı, yazıldığı üzere. Ber-vech-i pîşîn (peşin) = Peşin olarak. Bir veçhile, hiçbir veçhile Hiçbir suretle. Bu veçhile = Böylece. Min vechin = Ne suretle, nasıl. 5. (c.). ilerigelenler. VücCh-ı memleketten = Memleketin ilerigelenlerinden. Vechen-min-el-vücûh = Hiçbir suretle. Minkülli’l-vücûh, bi’l-vücûh = Her cihetle, (astronomi) Vücûh-ı kamer = Ayın bir ay içinde gösterdiği çeşitli, şekiller.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Vecih).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Güzellik, hoşluk, uygunlukla ilgili.2.Bir kavmin önderi, şeref ve mevki sahibi. Vecihi: Türk tarihçisi. (Kırım 1620).

İsimler ve Anlamları by