Vekil ne demek? | Vekil anlamı nedir? | Vekil

Vekil anlamı nedir?

Vekil ne demek?

Vekil anlamı nedir?

Vekil | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: vekil

Türkçe Sözlük

(i. A. «vekâle» den smüş.) (c. vükelâ). 1. Başkasının işini görmeye memur şahıs: Mahkemeye bizzat gelmeyip bir vekil gönderdi. 2. Bir memurun ikincisi, muavini veya küçüğü, bir rütbe aşağı olanı: Yüzbaşı vekili, konsolos vekili. 3. Hükümet Azası olan şahıs, bakan, nâzır. Başvekil = Başbakan, hükümet başkanı. Vekilharç = Bir konakta masraf görmeye memur güvenilir hizmetli, kethudâ. Dâvâ vekili = Baro bulunmayan yerlerde, mahkemelerde dâvâ takip eden şahıs.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

deputy. supply. vice-gerent. administrator. alternate. assignee. attorney. commissary. commissioner. delegate. deputy. lieutenant. locum. locum tenens. minister. nominee. proxy. representative. stand-in. substitute. supply. surrogate. vicar. vice. vi.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

acting. deputy. locum. proxy. replacement. representative. substitute. agent. attorney. minister bakan. mandatary.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

assignee. administrator. agent. proxy holder. attorney. deputy. proxy. representative. minister of state. cabinet member. alternate. commissary. commissional. commissioned. commissioner. confidential clerk. delegate. attorney in fact. fiduciary. fill in.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ وکيل] avukat. 2.biri tarafından yetki verilmiş. 3.bakan.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Başkasının yerine ve adına hareket eden veya konuşan. 2.Asıl vazifelinin yerine çalışan, bir vazifeyi geçici olarak idare eden. 3.Hükümet üyesi olan kimse, bakan, nazır. 4.Kur’an’da Allah’ın ismi olarak da geçmektedir, (bkz.Abdülvekil).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Kendisine tevekkül edilen, kudretiyle kullarının işlerini halleden, onlara yardımcı olan yüce Allah’ın kulu. - Vekil. Allah’ın isimlerindendir. (bkz.el-Vekil).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

vice chairman.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. T. A.). Başbakan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

prime minister.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

barrister.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

attorney. attorney at low. counsel l or. pleader. upholder.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F. A ). Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

member of the cabinet. minister.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Meb’us; halkın oyu ile seçilip Millet Meclisi’nde halkı temsil eden kimse.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

member of parliament. deputy. congressman. parliamentarian. representative.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

deputy. mp.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

member of parliament. member of parliament. deputy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

P. member of the Turkish National Assembly.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

steward. majordomo.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

majordomo. butler.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Vekil sıfat ve vazifesi, vekâlet.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

agency.

Türkçe - İngilizce Sözlük by