Veled ne demek? | Veled anlamı nedir? | Veled

Veled anlamı nedir?

Veled ne demek?

Veled anlamı nedir?

Veled | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: veled

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. evlâd). t. Çocuk. 2. Oğul, Ar. ibn, Fars. püser (eskiden daha çok Müslüman olmayanlar hakkında kullanılırdı: Vasil veled-i Kosta). Veled-i sulbi = Öz oğul. 3. (veled-i zinâ’dan kısaltılmış) Piç, afacan. Umm-i veled = Efendisinden çocuğu olan nikâhsız cariye. Bilâ-veled = Çocuk bırakmaksızın: Bilâveled vefat etti. Veled-i zinâ = Piç, Osm. haram-zâde. Veled-i mânevi = 1. Ahret evlâdı, ahretlik. 2. Şeyhine göre mürîd (dilimizde çok defa cem’i, müfred gibi kullanılır. (bk.) Evlâd).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Veletsiz, çocuksuz.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kullanllmayan(yol); dünyayı görmemiş; dar görüşlü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by