Vertical ne demek? | Vertical anlamı nedir? | Vertical

Vertical anlamı nedir?

Vertical ne demek?

Vertical anlamı nedir?

Vertical | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. düşey, dikey; tam tepede olan; bot. dikey; i. dikey çizgi, dikey düzlcm; dikey kiriş. vertical circle astr. ufuk düzlemine dikey olan büyük daire.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. dikeylik. vertically z. dikey olarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by