Veto Hakkı ne demek? | Veto Hakkı anlamı nedir? | Veto Hakkı

Veto Hakkı anlamı nedir?

Veto Hakkı ne demek?

Veto Hakkı anlamı nedir?

Veto Hakkı | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: veto hakki

Türkçe - İngilizce Sözlük

veto right. right to veto.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

powder charge.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ka kalın) (F. b = e. kasem, A. hak). Hakkıçün: Bihakkı Hudâ = Allah hakkı için.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ka kalın) (F. b = e. kasem, A. hak). Hakkıçün: Bihakkı Hudâ = Allah hakkı için.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. e.). Hakkiyle, lâyıkı veçhile, tamamiyle, gereği gibi: Vazifeyi bihakkın ifa etmelidir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. e.). Hakkiyle, lâyıkı veçhile, tamamiyle, gereği gibi: Vazifeyi bihakkın ifa etmelidir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

perfectly.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [بحق] hakkıyla, hak ederek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

right of reply.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). hırslı, açgözlü, tamahkâr. covetousness (i). açgözlülük.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). beyan eden, ifade eden.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

right of way.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

right-of-way. right of passage / way. right of passage / transport / priority. toll.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

right of way.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Doğruluk ve insaf sahibi. 2.Bir insana ait olan şey. 3.Dava, iddiada hakikate uygunluk. 4.Emek. 5.Pay, hisse. 6.Layık, münasip.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

option. the right to choose.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

per diem. admission fee.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(e. A. T.). Üzerine, için: Bu mesele hakkında konuşalım.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

in the matter of. relating to. about. concerning. regarding. respecting. as regards. touching. over. in re. out of. re. round.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

in the matter of. relating to. about. concerning. regarding. respecting. as regards. touching. over. in re. out of. re. round. after. of. on.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

about. concerning. regarding.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

deservedly. duly. properly. rightly. rightfully. thoroughly.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

properly. thoroughly. rightfully. duly.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. T.). Gereği gibi, hakkını vererek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

attendance fee. per diem.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

right of asylum. right of sanctuary.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

right of usufruct. usufruct right. usus fructus. beneficial interest. usufructuary right. right of common. access. beneficial service. legal usufruct. right to enjoyment of a property. tenancy. use.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

right of easement. easement right. servitude. right of access. right of way. right of passage.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

royalty.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

right of coast trading.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. fizik) (y. k.). Kuvvetleri ölçmeye yarayan Alet.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «hakk» dan if.) (c. muhakkıkıyn). Bir olay ve hSlin sahih olup olmadığını araştıran, doğrusunu arayan, gerçeği ortaya çıkaran, araştıran ve inceleyen: Muhakkik bir tarihçi.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [محقق] araştırmacı, tahkik edici.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. F.). inceleyip araştırarak: TaharriySt-ı muhakkikaane yazmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ka ile) (i. A. «hakk»dan if.) (mü. mütehakkıka). Doğruluğu meydana çıkan, gerçekliği ispat olunan, gerçekleşen, tahakkuk eden.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(F. A. «hükm.den if.) (mü. mütehakkime). Hâkimlik takınan, hâkim ve Amir kesilen.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

imperious. domineering. masterful.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

voting right. qualification to vote.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

voting right. qualification to vote.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

copyright.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

copyright.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

patent right. patent claim / right.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pre-emptive right. preferential right. right of preference. right or priority / preference. preference subscription. stocks right. first option. first refusal. first right of purchase. first refusal of. stock warrant.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Finansal Terim

(Pre-emptive Right)

Ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkıdır. Sözkonusu hak, hisse senedine bağlı “Yeni Pay Alma Kuponları” karşılığında ve ayrıca hisse senedi ibrazına gerek kalmaksızın kullandırılır.


Finansal Terim by

Finansal Terim

(Rights Coupon Market)

Hisse senetleri Borsa’da işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri rüçhan hakkı kullanma süresi içinde sözkonusu hisse senedi üzerinde bulunan yeni pay alma kuponunun alınıp satılabilmesi için, Borsa’ca belirlenecek süre içinde açılan pazardır.


Finansal Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

right of recourse. right of avoidance. right of cancellation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

right to vote. elective franchise. right of choice.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

right of asylum. right of asylum / sanctuary. right of sanctuary.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

judicial discretion. right to exercise judicial discretion. discretionary right.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

copyright.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

copyright. royalty.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. L.). «Karşı gelirim» mânâsındaki bu kelime siyasî dilde bir yetkilinin bir teklifi veya kanunu reddetmesi mânâsında kullanılır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

veto.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An authoritative prohibition or negative; a forbidding; an interdiction.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A power or right possessed by one department of government to forbid or prohibit the carrying out of projects attempted by another department; especially, in a constitutional government, a power vested in the chief executive to prevent the enactment of me

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Such a power may be absolute, as in the case of the Tribunes of the People in ancient Rome, or limited, as in the case of the President of the United States.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Called also the veto power.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The exercise of such authority; an act of prohibition or prevention; as, a veto is probable if the bill passes.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A document or message communicating the reasons of the executive for not officially approving a proposed law; called also veto message.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To prohibit; to negative; also, to refuse assent to, as a legislative bill, and thus prevent its enactment; as, to veto an appropriation bill. a vote that blocks a decision the power or right to prohibit or reject a proposed or intended act vote against;

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

veto.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a vote that blocks a decision. the power or right to prohibit or reject a proposed or intended act. vote against; refuse to endorse; refuse to assent; 'The President vetoed the bill'. command against; 'I forbid you to call me late at night'; 'Mother vetoe

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

According to the Apache methodology, a change which has been made or proposed may be made moot through the exercise of a veto by a committer to the codebase in question If the R-T-C commit policy is in effect, a veto prevents the change from being made In

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To cancel or postpone a decision, bill, etc For example, the president of the United States may veto a bill that has been passed by Congress.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Rejection of a bill by the Governor Governor has power to veto sections of bills but cannot make any additions The Governor can also veto appropriation items To pass a bill over a Governor's veto takes a two-thirds vote of both houses and is known as over

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Disapproval by the president of a bill or joint resolution When Congress is in session, the president must veto a bill within 10 days, excluding Sundays, after he has received it; otherwise, it becomes law without his signature When the president vetoes a

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The act of the Governor disapproving a measure The Governor's veto may be overridden by 2/3's vote The Governor can also exercise an Item veto, whereby the amount of appropriation is reduced or eliminated, while the rest of the bill approved An Item veto

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Return by the Governor to the legislature of a bill without his or her signature; the veto message from the Governor usually explains why he or she thinks the bill should not become a law.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The action of the governor in disapproval of a measure It includes a statement of the reasons why the governor has not approved the measure and is sent to the chamber from which the bill originated.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A power vested in the governor to prevent the enactment of measures passed by the Legislature by returning them, with objections, to the Legislature.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The rejection of a bill by the President.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The power of the President to reject a bill or resolution and prevent it from becoming law; activated when the President returns a bill to the originating house without approval Congress can override a presidential veto by a two-thirds vote in each house

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An official action of the Governor to nullify legislative action The legislature may override the action by a constitutional 2/3 vote of each house if still in session or if called back into veto override session.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Action by which the Governor refuses to sign legislation passed by the General Assembly The Governor returns the vetoed bill to its house of origin A 2/3 vote of each body is required to overturn a veto.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An action of the Governor in disapproval of a measure that has passed both houses After a veto, the bill is returned to its house of origin with written objections A Governor's veto may be reconsidered by both houses, and if it is again passed by two-thir

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Disapproval of a bill or resolution by the President.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Rejection of an enactment without authority to modify; usually the prerogative of the Governor.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

After a bill has been passed by both houses in the same form, it is eligible to go to the governor to be signed into law If the governor rejects the bill, he issues a veto A vetoed bill can be overridden by a constitutional majority in both houses.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

If the Governor disapproves of a bill, he may veto it and return it to the house of origin with his objections A veto may be overridden by at least 3/5 vote of both houses If he has reduced an appropriation by veto, this can be overridden by a majority vo

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Disapproval by the president of a bill When Congress is in session, the president must veto a bill within 10 days, excluding Sundays, after he/she has received it; otherwise, it becomes law without his/her signature When the president vetoes a bill, he/sh

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The power of the president to disapprove a bill; it may be overridden by a two-thirds vote of each house of congress.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The Governor's formal rejection of a measure passed by the Legislature The Governor may also exercise a line item veto, whereby the amount of an appropriation is reduced or eliminated, while the rest of the bill is approved A veto may be overridden by a t

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. (çoğ. -toes) f. veto; yasak; f. veto etmek, reddetmek. veto power reddetme yetkisi, veto hakkı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

veto right. right to veto.

Türkçe - İngilizce Sözlük by