Vine ne demek? | Vine anlamı nedir? | Vine

Vine anlamı nedir?

Vine ne demek?

Vine anlamı nedir?

Vine | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

i. asma, bağ kütüğü; sarılgan bitki. vine borer bağ kütüğünü kemirip delen bir çeşit böcek. vineclad s. asmalarla kaplı. vin'y s. bağları veya asmaları çok; asmaya ait veya buna benzer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). barsaktan olan, barsağa ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. öküz ve inek gibi büyükbaş hayvanlarla ilgili; bu hayvanlara benzer; sıkıcı, durgun, hissiz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). geyik gibi; geyiğe ait, geyik familyası ile ilgili.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). karga gibi, kargaya ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (i). Tanrı ile ilgili tanrı bilime ait, ilâhi, kutsal, göksel, tanrısal; fevkalade, mükemmel, fevkalade, mükemmel, ala;k.dili çok güzel; (i).rahip, ilahiyatçı.divinely (z). mükemmel olarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). sezmek, hissetmek, gaipten haber vermek; kehanette bulunmak, önceden bilmek; fal açmak, fala bakarak önceden haber vermek; içine doğmak, malum olmak; tahmin etmek; özel bir çubuk ile yerini bulmak. diviner (i). kâhin, falcı, önceden haber veren

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) asma; A.B.D. dedikodu yoluyla haber alma, kulaktan kulağa haber nakli. I heard by way of the grapevine. Ağızdan duydum .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. tıb. sinirlere özgü; sinirleri yatıştırıcı; i. sinirleri yatıştırıcı ilaç.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. koyuna ait, koyun gibi, koyun türünden.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) koyak, dar ve derin dere.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. karaardıç, bot. juniperus sabina.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bağcı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sirke; ekşi olma; kuvvet. vinegar eel sirkede bulunan çok ufak kurt, zool. Anguillula aceti. vinegary s. sirke gibi; ekşi; suratsız, çehresi asık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. asma yetiştirmeye mahsus arazi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. asma limonluğu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. üzüm kütüğü, asma kütüğü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bağ, üzüm bağı; faaliyet alanı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by