Viola ne demek? | Viola anlamı nedir? | Viola

Viola anlamı nedir?

Viola ne demek?

Viola anlamı nedir?

Viola | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

i., müz. viyola. viola da gamba altı telli eski usul viyolonsel, diz viyolası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) şeref ve haysiyetine dokunulamaz; dokunulmaz; bozulamaz, nakzedilemez, taarruz edilemez. inviolabil'ity, invi'olableness (i.) taarruzdan masuniyet; kişisel dokunulmazlık. inviolably (z.) ihlal edilemeyecek bir surette, masun olarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) şeref ve haysiyetine dokunulmamış; bozulmamış, nakzedilmemiş, ihlal edilmemiş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. bozulması mümkün; tecavüz edilebilir.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. menekşe renginde; bot. menekşe familyasından.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. bozmak, ihlâl etmek, kanuna aykırı hareket etmek; tecavüz etmek; kutsallığını bozmak, hürmetsizlik etmek; ırzına tecavüz etmek. viola,tion i. ihlâl; tecavüz . traffic violation trafik düzenini bozma suçu. violator i. tecavüz eden kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by