Virtu ne demek? | Virtu anlamı nedir? | Virtu

Virtu anlamı nedir?

Virtu ne demek?

Virtu anlamı nedir?

Virtu | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

i. nadirlik ve güzellik; ince sanat eserleri; güzel sanatlar sevgisi. articles of virtu güzel sanat eserleri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. gerçek kuvveti olan; gerçek olmayan; fiili; kuvvet veren; kuvvette olup eyleme geçmemiş, zımni. a virtual promise ima edilen vaat. the virtual ruler kuvvetine dayanarak hüküm süren kimse. virtually z. gerçekte; hemen hemen; fiilen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Yalnızca iki ön hoparlörü kullanarak Dolby® Surround Ses efekti sağlar.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. hassa, hasiyet; fazilet, iyi ahlâk doğruluk, meziyet; iffet; ismet; kuvvet, tesir. by virtue of yetkisiyle, -den dolayı, nedeniyle, binaen. make a virtue of necessity lâzım olan şeyi seve seve yapmak,gerekli olan şeyden fazilet çıkarmak. virtueless

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. (çoğ. -sos, -si) virtüöz, hüner sahibi kimse; güzel sanatlar meraklısı kimse. virtuosity i. virtüözlük, hüner; güzel sanatlara karşı kabiliyet.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. erdem sahibi; doğru ve dürüst; iffetli. virtuously z. erdemli bir şekilde. virtuousness i. erdemlilik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

virtuoso.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

virtuoso.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

virtuosity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by