Void ne demek? | Void anlamı nedir? | Void

Void anlamı nedir?

Void ne demek?

Void anlamı nedir?

Void | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i., f. hükümsüz; boş, hali, ıssız; manasız; faydasız, kullanılmayan, hayırsız; i. boşluk; vakum; boş yer; f. hükümsüz kılmak; iptal etmek; boşaltmak, bırakmak, çıkmak, terketmek; tahliye etmek; ihraç etmek; defetmek. void of -sız, olmayan. void'ab

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). sakınmak, çekinmek, kaçınmak , uzak durmak, içtinap etmek; (huk). bertaraf etmek, feshetmek, iptal etmek. avoidable (s). kaçınılır, sakınılır, içtinap olunur ; bertaraf edilir, fesholunur avoidance (i). sakınma, içtinap; (huk). iptal.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., of ile boş, hali; yoksun, mahrum.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yumurta şeklindeki, beyzi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kaçımlmaz, bertaraf edilmez; iptali kabil olmayan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tahliye, boşaltma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. boşaltılmış; hükümsüz kılınmış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by