Volt ne demek? | Volt anlamı nedir? | Volt

Volt anlamı nedir?

Volt ne demek?

Volt anlamı nedir?

Volt | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: volt

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Elektromotor kuvvet veya elektromotor gerilim birimi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A circular tread; a gait by which a horse going sideways round a center makes two concentric tracks.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A sudden movement to avoid a thrust.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

volt.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The unit of electrical potential One volt is the electrical potential that will cause one ampere of current to flow through one ohm of resistance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A unit of electrical pressure One volt is the amount of pressure that will cause one ampere of current in one ohm of resistance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The derived SI unit of electric potential difference.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The meter-kilogram-second unit of electromotive force, or potential difference; the potential difference between two points in an electric field such that one JOULE of work moves a charge of one COULOMB between these points The electrical force that, if s

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A unit of measure for electrical potential.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A VOLT is a unit of electrical pressure measuring the force or push of electricity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The standard unit of electromotive force or electrical pressure One volt is the amount of pressure that will cause one ampere of current to flow through one ohm of resistance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The quantitative unit of measurement of electrical voltage.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Unit of potential difference or electromotive force One volt is the potential difference needed to produce one ampere of current through a resistance of one ohm Voltage is the driving force throughout a sound system from the microphone input to the speake

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A unit of electrical pressure It measures the force or push of electricity Volts represent pressure, correspondent to the pressure of water in a pipe A volt is the unit of electromotive force or electric pressure analogous to water pressure in pounds per

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The unit of potential difference; joules per coulomb Electrical 'pressure '.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The unit of electrical potential.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The unit of measurement of electromotive force necessary to produce one ampere of current in a circuit having a total resistance of one ohm The volt is named for Alessandro Volta, an 18th century Italian physicist. measure of electrical potential, 110-vol

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The unit of voltage or potential difference. a unit of measurement for electrical pressure; named after the Italian scientist Alessandro Volta. the unit of electrical potential.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A unit of electromotive force.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Unit of electromotive force Amount of force required to drive a steady current of one ampere through a resistance of one ohm current of one a. the unit of electrical potential defined as one joule of work per coulomb of charge transferred.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The unit of measure for voltage Voltage is the electrical pressure which forces the current to flow in a conductor such as a wire Volt-Ampere Voltage multiplied by the current ; apparent power For instance, a device rated at 10 amps and 120 V has a VA rat

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A unit that measures the amount of electrical pressure. a unit of potential equal to the potential difference between two points on a conductor carrying a current of 1 ampere when the power dissipated between the two points is 1 watt; equivalent to the po

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

volt.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. atın bir merkez etrafında yan yan yürüyerek dolaşması; eskrimde vuruştan sakınmak için yapılan ani sıçrama.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. volt. volt ampere voltamper. volt meter i. voltmetre, voltölçer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Sony tarafından sunulan VW serisi ev sineması projektörlerindeki 12 volt trigger çıkışı, güçlendirilmiş bir ekranı etkinleştirmenizi sağlar. Projektörü çalıştırmak için çevre birimlerine bir elektrik sinyali gönderilir.

Teknolojik Terim by

Türkçe Sözlük

(I. Fr.). 1000 volta eşit elektrik gerilimi birimi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A unit of electromotive force equal to one thousand volts. a unit of potential equal to a thousand volts.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., elek. voltun milyonda biri, mikrovolt.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. isyan etmek, ayaklanmak; karşı gelmek; (at veya against ile) tiksinmek; i. isyan, ayaklanma; şiddetli anlaşmazlık halinde olma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. tiksindirici, iğrenç, korkunç. revoltingly z. tiksindirici surette.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

Yukarı Volta.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. İ. gemicilik). 1. Bir halatı bir yere bir defa dolama. 2. İki zencirin birbirine, zencirin demire dolaşması. 3. Geminin rüzgâra karşı gidebilmek için sağa sola zigzag yapması.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A turning; a time; chiefly used in phrases signifying that the part is to be repeated one, two, or more times; as, una volta, once.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Seconda volta, second time, points to certain modifications in the close of a repeated strain.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Italian physicist after whom the volt is named; studied electric currents and invented the voltaic pile.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

one turn of a hawser or cable around a cleat. fouling of a cable. traverse sailing. hitch. rolling. lurching. tack.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Italian physicist after whom the volt is named; studied electric currents and invented the voltaic pile.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. (çoğ. -te) İt., müz. defa, kere, devir.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. voltaj, gerilim.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kimyasal kuvvetle meydana gelen elektriğe ait, galvanik. voltaic battery, voltaic pile kimyasal elektrik meydana getiren batarya, galvanik pil. voltaic induction elektrikleme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. İ. Fr.). Elektrikte gerilim.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. voltage

fiz. gerilim

Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

electromotive force.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

voltage. tension.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. i. Y.). Elektrik akımıyla suyu ayrıştırmaya yarayan Alet.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

voltmeter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. vatmetre, vatları ölçme aleti; volt veya amperi ölçebilen alet.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

volt ampere.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

volt-ampere.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., Fr. cephe değiştirme, geriye dönme, politika değiştirme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. İ. T.). Volt ölçmeye yarayan Alet.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

potentiometer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

voltmeter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by