Vulg. ne demek? | Vulg. anlamı nedir? | Vulg.

Vulg. anlamı nedir?

Vulg. ne demek?

Vulg. anlamı nedir?

Vulg. | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

kıs. Vulgate.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

kıs. vulgar.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.), (bk.) Tabulga.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). ifşa etmek, açığa vurmak, söylemek, yaymak. divulgence (i). ifşa etme, bir haberi yayma, ifşaat.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. botanik). Kırmızı veya erguvânî kabuklu bir söğüt türü.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

kıs. Vulgate.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

kıs. vulgar.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kaba, terbiyesiz; aşağılık; bayağı, umumi, adi, umuma mahsus; pespaye; halka ait (dil). vulgar fraction bayağı kesir. vulgar superstitions halka mahsus batıl itikatlar. the vulgar herd halk sürüsü avam; ayak takımı. vulgarly z. kabaca, terbiyesizce

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kabalık, bayağılık, adilik; halk deyimi, argo.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kabalık, terbiyesizlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr ). Vülgarize etme.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). ilmî, teknik tâbirleri hafifletilerek halkın anlayacağı hâle getirilmiş.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To make vulgar, or common. act in a vulgar manner; 'The drunkard tends to vulgarize'.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cater to popular taste to make popular and present to the general public; bring into general or common use; 'They popularized coffee in Washington State'; 'Relativity Theory was vulgarized by these authors'. debase and make vulgar; 'The Press has vulgariz

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. adileştirmek, herkesin anlayacağı hale koymak. umumileştirmek. vulgariza'tion i. adileştirme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. Kutsal Kitabın dördüncü yüzyıl sonunda Hieronymus tarafından yapılan Latince tercümesi, Vulgata; s. bu tercümeye ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. adi; i. günlük konuşma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by