Wagtail ne demek? | Wagtail anlamı nedir? | Wagtail

Wagtail anlamı nedir?

Wagtail ne demek?

Wagtail anlamı nedir?

Wagtail | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kuyruksallayan, zool. Motacilla.

İngilizce - Türkçe Sözlük by