Whap , Whapper, Whapping ne demek? | Whap , Whapper, Whapping anlamı nedir? | Whap , Whapper, Whapping

Whap , Whapper, Whapping anlamı nedir?

Whap , Whapper, Whapping ne demek?

Whap , Whapper, Whapping anlamı nedir?

Whap , Whapper, Whapping | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

bak. whop.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

bak. whop.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (-ped, -ping) i, k.dili. kuvvetle vurmak; yenmek; düşmek, birden oturuvermek; i. vuruş: düşüş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., k.dili. büyük şey; kuyruklu yalan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by