Where ne demek? | Where anlamı nedir? | Where

Where anlamı nedir?

Where ne demek?

Where anlamı nedir?

Where | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

z., zam., (bağlaç) nere, nerede, nereye; da; zam. yer; (bağlaç) (olduğu) yer; (bulunduğu) durum. where its at(A.B.D.),(argo) müdavimi olunan yer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(z). herhangi bir yere veya yerde, her yere, hiç bir yere.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z. başka yere, başka yerde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(z.) hiç bir yerde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z., i. bir yere, bir yerde; i. bir yer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z., i. nerelerde; i. olduğu yer veya semt.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(bağlaç) oysa, halbuki; mademki; şartlara göre, dayanarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z., (bağlaç) neye; (bağlaç) onun üzerine, den dolayı, dolaylsıyle.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z. vasıtasıyle.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z.,(bağlaç) niçin, neden, ne sebepten; (bağlaç) bu sebepten, bundan dolayı, binaenaleyh.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z. neyin içine, neyin içinde; hangi yönden, ne hususta; içinde, içine.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z. içine: neyin içine.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z. -den. the person whereof I spoke. bahsettiğim kimse .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z. üstünde; bunun üzerine.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z., (bağlaç) her nereye, her nerede.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z., (bağlaç) neye; (bağlaç) neye, ne için.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z., (bağlaç) bunun üzerine, ve bundan dolayı, üstünde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z.,(bağlaç) her nereye, her nerede.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z., (bağlaç), zam., i., (eski) ne ile; nasıl; (bağlaç) ile; zam., i. imkânlar, gereçler. the clue wherewith the riddle was solved bilmeceyi çözümleyen ipucu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. gereçler, araçlar; para.

İngilizce - Türkçe Sözlük by