Will ne demek? | Will anlamı nedir? | Will

Will anlamı nedir?

Will ne demek?

Will anlamı nedir?

Will | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

f. karar vermek, niyet etmek; arzulamak; kastetmek, amaçlamak; gerçekleşmesini tahayyul etmek; vasiyet etmek, vasiyetle bırakmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (would, (eski) wilt; wouldest, wouldst) gelecek zaman: -ecek. (istek), (kararlılık): I will win this game Bu oyunu kazanacağım (yetenek): This flower will grow even in sand Bu çiçek kumda bile yetişir. (alışkı): They would always visit him on Sund

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. meram, maksat; murat, arzu dilek, istek, niyet; irade; vasiyet, vasiyetname. will power irade. against one's will isteğine karşı. at will istediği vakit, canı istediği gibi. ill will kin, garez, husumet; kötü niyet. make ones will vasiyetnamesini

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(fels). elindelik, ihtiyar, hür irade.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). gönüllü, kendiliğinden yapılan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), good will iyi niyet, hüsnüniyet, hayırhahlık; neşe; (ikt.) bir ticaret yerinin itibar ve müşteri ilişkileri gibi manevi değerleri. good-will ambassador iyi niyet elçisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. inatçılık, benlikçilik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kuvvetli iradeli; inatçı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. çok içmek, arzu ile içmek; i. domuz yemi; sulu yem, yal; çerçöp; (argo) bir yudumda içilen içki.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

kıs., (eski) it will.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. kabarık ve çapraz dokunmuş kumaş; f. böyle kumaş dokumak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. irade dışı, kendiliğinden gelen; istek dışı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. isteksiz; gönülsüz, zoraki yapılan veya söylenen. unwillingly z. istemeyerek. unwillingness i. isteksizlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çobanaldatana benzer A.B.D.'ye özgü bir gece kuşu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. bataklık yakamozu; ılgım; s. aldatıcı, yanıltıcı, Zümrüdüanka gibi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Kuzey Amerikaya mahsus ve deniz kenarında yaşayan kanatları aklı karalı büyük bir kuş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. inatçı, söz dinlemez, direngen; kasıtlı, bilerek yapılan. will fully z. kasten, mahsus. willfulness i. inatçılık; kasten yapma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., çoğ., (argo), the ile sinirlilik, can sıkıntısı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. istekli hazır; razı; içten; gönüllü, isteyerek yapan. willingly z. isteyerek, seve seve. willingness i. isteyerek yapma, gönüllülük.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. söğüt, bot. Salix; söğüt odunu veya kerestesi; soğut ağacından yapılmış kriket veya beysbol sopası. willow pattern aslında beyaz Çin porselen tabaklarında kullanılan ve içinde söğüt ağacı bulunan mavi renkte bahçeli köşk resmi. osier willow, bask

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. pamuk veya yün ditme makinası; f. bu makina ile yün veya pamuk ditmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z. ister istemez.

İngilizce - Türkçe Sözlük by