Work ne demek? | Work anlamı nedir? | Work

Work anlamı nedir?

Work ne demek?

Work anlamı nedir?

Work | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

(sonek) ... işi, -den yapılmış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. iş, çalışma, meşguliyet; görev, vazife; emek; eser, kitap; el işi; çalışma yeri; çoğ. fabrika, tesis; çoğ. mekanizma; çoğ., (argo) tüm; sirke köpüğü; çoğ. sevap kazanılacak iş. work force bir yerde çalışan işçilerin tümü. work stoppage işi dudurma, gre

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. çalışmak, iş yapmak; emek sarfetmek, uğraşmak, meşgul olmak; vazifeli olmak, memuriyeti olmak; işlemek; işletmek; yürümek; başarılı olmak, iyi netice vermek; etkilemek, tesir etmek; oynamak; mayalanmak; çalıştırmak; çözmek, halletmek. work at çalışmak,

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). ek görev, ilave iş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). topluma uyma güçlüğü çeken fert ve ailelerin sosyologlar tarafından incelenmesi ve yönetilmesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). aynı müessesede çalışan kimselerden her biri; meslektaş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). zıt gitmek, engellemek, mâni olmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). fisto.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Ev içersindeki ağlarda kullanılan ve farklı firmalar tarafından üretilen elektronik cihazların bir standart dahilinde üretilip birbirlerine uyumlu hale getirilmesini amaçlayan birlik.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (ask.) toprak tabyası, topraktan yapılan set, siper.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). bina veya duvar cephesine konan mermer gibi şey.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., spor ayak hâkimiyeti.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). cam üstünde buz tutmasından meydana gelen çiçek şekilleri, buz çiçekleri; buz çiçeklerinin taklidi olarak maden üzerine yapılan süsler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. havagazı tesisatı veya deposu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) temel, esas .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) tahmin.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), iş, elişi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) elişi .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) çok çalışkan .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) zihni çalışma .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ödev, evde hazırlanacak ders.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ev işi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. usta işi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) örülmüş veya düğümlenmiş şeritten esvap süsü, bir çeşit dantela.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) dantel.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. madeni eşyalar; maden işi .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. iğne işi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

İng. network

bilgisayar ağı

Aynı bilgi kaynaklarını paylaşan çok sayıda iletişim hatlarıyla birbirine bağlı bilgisayar şebekesi.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i.şebeke; ağ örgüsü; yayın istasyonları şebekesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kafes halinde işlemeli süs.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. kuvvetinden fazla çalıştırmak veya çalışmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kırtasiyecilik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

İng. patchwork

kırkyama

Kumaş artıklarını birleştirerek örtü, yorgan yüzü vb.ni yapma işi.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kumaş artıklarından dikilmiş yorgan; uydurma iş; yama işi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. parça başı iş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. matbaa işi, basım işi; basılmış şeyler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. idman olarak koşma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tuzla, tuz fabrikası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. okul ödevi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bel işi; hazırlık işi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i.çelik işi; çelik bina iskeleti; çoğ. çelik fabrikası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. duvarcı işi; çoğ. taş kesilen ve yontulan yer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. götürü iş; külfetli iş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. takım halinde çalışma işbirliğiyle yapılan grup çalışması

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. gündelik iş, saatle çalışma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kullanışsız.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., çoğ. su dağıtım tertibatı; su oyunları; (argo) gözyaşı; (argo) yağmur.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. balmumu işi; balmumundan yapılmış insan heykeli; çoğ. balmumundan yapılmış insan heykelleri müzesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tel veya tel mamuller fabrikası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. harikalar yaratan kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bina içindeki ahşap kısımlar; dülgerlik; tahta işi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. işletilebilir; işlenebilir; uygulanabilir, pratik, elverişli. workability, workableness i. uygulanabilme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. adi, alelade, sıradan, bayağı, günlük.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. elişi torbası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tezgah.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. alıştırma kitabı, egzersiz kitabı; çalışma kayıt defteri; çalışma rehberi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. dikiş kutusu; alet kutusu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. işgünü, adi gün; s. adi güne ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. beygir; çok çalışan kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. işçi, çalşışan kimse; amele; zool. işçi sınıfından böcek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. iş arkadaşı, koldaş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., çoğ. işçiler, ameleler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., İng. darülaceze; A.B.D. ıslah evi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. çalışan; çalışmaya ait, işe ait, işe gelir; çalışır vaziyetteki; mayalanan, köpüren; seyiren; i. çalışma; çoğ. maden ocağında çalışma yapılan yerler. working capital döner sermaye; net cari aktif.working class işçi sınıfı. working conditions çalışm

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. işçi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. adam başına düşen iş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., (çoğ.-men) işçi. workmanlike s. ustaya yakışır; usta elinden çıkmış. workmanship i. zanaat; usta işi; ustalık. workmen's compensation işçi tazminatı; işçi sigortası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., k.dili. idman, antreman; deneme çalışması; kabiliyet testi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., çoğ. işçiler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çalışma odası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. müsvedde, karalama kağıdı; çalışma programı veya saatlerinin kaydedildiği kağıt.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. atelye, işlik, çalışma odası; seminer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çekmeceli çalışma masası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. haftalık çalışma saati.

İngilizce - Türkçe Sözlük by